Inrikes

18 forskare i ny jättestudie: ingen politisk effekt av Agenda 2030

Agenda 2030-delegationens slutbetänkande slog redan 2019 fast att Sverige hade mycket kvar att göra om man ville nå FN:s gemensamma mål.

FN:s ambitiösa framtidsplan har använts för greenwashing, men inte fått några politiska effekter.

Inrikes

2015 beslutade världens länder om den mest omfattande och ambitiösa gemensamma utvecklingsplanen någonsin: Agenda 2030. Förhoppningen var inget mindre än att rädda förändra världen: utrota fattigdom, uppnå jämlikhet mellan könen och rädda klimatet – men sedan dess menar många att ambitionerna kommit på skam. Utsläppen fortsätter att öka och målen tycks för varje år allt svårare att nå.

Nu kan 18 forskare som har studerat över 3000 analyser av världens klimatarbete slå fast att så är fallet. Agenda 2030 har inte lett till någon förändring.

Agenda 2030 slog fast 169 mål, fördelade på 17 övergripande områden, varav de flesta skulle vara uppfyllda till 2030. Förhoppningen var att dessa nya mål, som alla världens länder förbundit sig till att uppfylla, skulle innebära ett brott med den tidigare förda politiken. Men på politikens område har förändringarna varit ytterst få, enligt forskargruppen.

– Vi hittar inga bevis för betydande förändringar i politiken, eller för genomgripande förändringar spåren av Agenda 2030, säger Thomas Hickmann, statsvetare vid Lunds universitet och en av forskarna bakom studien.

Viss effekt har studien ändå fått, menar han. Den används i företags marknadsföring.

– Men tyvärr har vi också hittat många bevis för att målen används för så kallad ”greenwashing”. Man flaggar upp hållbarhetsmålen och använder sig av dem i marknadsföringen men gör inga reella förändringar.

Agenda 2030 kritiserades redan tidigt av bland andra miljöorganisationer som menade att eftersom dokumentet inte innehöll några tvingande effekter var risken stor att målen helt enkelt skulle förbli just mål.

Enligt FN skulle det krävas investeringar motsvarande 7 biljoner dollar, det vill säga 70 000 miljarder för att lyckas. Ingen sådan budget har fastslagits i nuläget. Av de sjutton övergripande målen har Sverige i dag uppnått ett par stycken, däribland att utrota fattigdom och säkerställa tillgången på hållbar energi.

    Inrikes