Inrikes

Dubbla avtal i hamnen är omöjligt – så länge LO-princip blockerar lösning

I början av veckan varslade Hamnarbetarförbundet om ytterligare två strejker i början av februari, denna gång i Halmstad och Mönsterås. Foto: Johan Nilsson/TT.

Efter en ny strejkvecka i hamnar runt om i Sverige verkar läget mellan Hamnarbetarförbundet och Sveriges hamnar lika låst som tidigare.
Det blir inget kollektivavtal för Hamnarbetarförbundet.
Det kan det inte heller bli så länge Transport inte ändrar inställning.

Inrikes

Under förra veckan genomförde Hamnarbetarförbundet återigen punktstrejker i flera av landets hamnar. Arbetet lades ned under två timmar om dagen. Enligt förbundet är strejkerna planerade så att de stör arbetet så lite som möjligt.

Erik Helgeson, förbundsstyrelseledamot, har kallat det ”varninggstrejker”. Budskapet: Får vi inte som vi vill kan man vänta sig en upptrappning.
Motparten Sveriges hamnar har svarat med lockouter som omfattar långt fler timmar än Hamnarbetarförbundets strejker.
I början av veckan varslade Hamnarbetarförbundet om ytterligare två strejker i början av februari, denna gång i Halmstad och Mönsterås.
Hamnarbetarförbundets krav är i grunden enkelt. De vill ha ett kollektivavtal som de själva har rätt att förhandla om.

Erbjöds hängavtal
Sveriges hamnar har vid flera tillfällen i stället erbjudit dem ett så kallat hängavtal, exakt likadant som det man redan har med Transport, men där LO-förbundet fortsatt blir förhandlade part. Hamnarbetarförbundet skulle därmed få samma skyldigheter och rättigheter som Transportanslutna, men under ett avtal de inte själva kan förhandla om.

Därtill skulle alla nya konfliktåtgärder från Hamnarbetarförbundet bli olagliga.
Det vill Hamnarbetarförbundet inte gå med på.

Dagens konflikt går egentligen hela vägen tillbaka till 70-talet, när Hamnarbetarförbundet lösgjorde sig från Transport. Sedan dess har det alltså funnits två fack som vill teckna avtal för hamnarbetare, något som ibland funkat bra, och ibland mindre bra.

– Inom LO så brukar man av tradition så försöka tillämpa en slags huvudprincip – industriförbundsprincipen – som innebär att det förbund som har flest medlemmar inom en verksamhet bör också så långt möjligt organisera alla, och kan då teckna avtal för alla, säger Per Ewaldsson, chefsjurist på Medlingsinstitutet.

Industriförbundsprincipen utgör ett problem
Förra veckan lade medlarna återigen fram ett bud som till punkt och pricka stämde med arbetsgivarens förslag: hängavtal för hamnarbetarna, inga egna förhandlingar eller lokala avtal men rätt till betald arbetstid för fackligt arbete. Och fredsplikt. Industriförbundsprincipen utgör ett problem för medlarna i det här fallet, menar Per Ewaldsson, eftersom Transport redan har tecknat avtal med arbetsgivarföreningen.

Finns det egentligen juridiska hinder för att ha flera olika avtal?

– Nja, både ja och nej. Men det finns ett hinder om man redan har träffat ett avtal, som Sveriges hamnar har gjort, då det avtalet innebär att arbetsgivaren enligt avtalet ska att tillämpa det avtalet för all hamn- och stuveriverksamhet som bedrivs i Sverige. Det ett avtal som reglerar alla förekommande arbetssysslor på hamn- och stuverisområdet i alla Sveriges hamnar. Därför är det inte juridiskt möjligt för en arbetsgviare att då parallellt träffa ett avtal med ett annat förbund, vilka det nu vara månde, och tillämpa dem vid sidan om varandra.

Inom LO så brukar man av tradition så försöka tillämpa en slags huvudprincip – industriförbundsprincipen – som innebär att det förbund som har flest medlemmar inom en verksamhet bör också så långt möjligt organisera alla

Inte utan, då, att komma överens med Transport först?

– Precis. Och efter att man kommit överens måste man då justera i avtalet man har med Transport.

Så det är inte en fantasiprodukt som Hamnarbetarförbundet vill ha?

– Nej, det är inte en fantasiprodukt, men det förutsätter ju acceptans av en tredje part här: Transport.

Och Transport verkar inte särskilt intresserade av det. Flamman har sökt förbundet, som tackat nej till att kommentera.

”Tillräckligt med problem med arbetsgivarna”
I en kommentar på den egna hemsidan konstaterar dock Transports avtalssekreterare Peter Winstén:

– Stuveriavtalet är komplicerat och bygger på att det kompletteras med lokala överenskommelser i de olika hamnföretagen. Som det är i dag har vi tillräckligt med problem med arbetsgivarna, utan att tvingas blanda in en tredje part.

– På hela arbetsmarknaden strävar fackföreningsrörelsen efter att ha ett fack och ett avtal på varje arbetsplats. Det är för att arbetsgivarna inte ska kunna spela ut de anställda mot varandra. Praxis är också att först tecknade avtal gäller.

Det nya lagförslaget om inskränkt strejkrätt innebär att fackförbund inte får använda konfliktvapen i annat syfte än att uppnå just kollektivavtal på platsen. Om arbetsgivaren då redan är bunden av ett exklusivt kollektivavtal med ett fackförbund, kan det bli mycket svårt för ett andra förbund att driva sina frågor.

På tjänstemannasidan är det dock redan ganska vanligt att flera olika förbund delar de anställda på sin arbetsplats mellan sig. Ofta beror det på att man organiserar sig efter utbildning eller yrke, snarare än arbetsplats. Även för arbetare finns det dock exempel: på många konditorier är serveringspersonal organiserade av Hotell- och restaurang, medan bagare har kollektivavtal via Livs. Det innebär att olika villkor och löner gäller för de olika anställda.
Transport har dessutom redan en lösning med flera andra förbund och förhandlar till exempel tillsammans med Svensk flygteknikerförening, som precis som Hamnarbetarförbundet brutit sig ut ur Transport. Överenskommelsen innebär bland annat att Transport får rätten att organisera alla flygmekaniker, medan flygtekniker får välja vilket förbund de vill vara med i.

Men i de allra flesta fall fungerar det på arbetarsidan alltså på ett och samma sätt enligt industriförbundsprincipen: En arbetsplats – ett fackförbund – ett avtal.

LO:s överenskommelse med arbetsgivarna om en inskränkning i strejkrätten kan läsas som ett skydd för just den principen.

I tidningen Arbetet skrIver Per Widesten och Per Widolf, båda från Industriarbetsgivarna om principen med ett avtal per arbetsplats.
– Vi ser industriförbundsprincipen som en viktig och avgörande orsak till att den svenska modellen har levererat goda villkor för arbetstagarsidan och förutsägbarhet och ordning och reda för arbetsgivarsidan.
Torsdagen den 31 januari är sista dagen för att lämna remissvar på utredningen om inskränkt strejkrätt. På tisdagen har ingen av de tillfrågade instanserna, förutom Hamnarbetarförbundet själva, några allvarligare invändningar.

 

_____________________________________

Prova Flamman!

Nu kan du få Flamman i en månad helt gratis. Följ länken för mer information.

  • Avtal
  • Hamnarbetarförbundet
  • hamnkonflikten
  • Transport

Inrikes