Inrikes

Basinkomst och ”moder jords” rättigheter – här är Fi:s framtida politik

Invald. Farida al-Abani får fort­satt förtroende som parti­ledare för Fi, men får sällskap på posten av den 33-åriga läraren och Göteborgspolitikern Teysir Subhi (bilden). Foto: Emma franzén.

Ett väntat nederlag för Gudrun Schymans klimat­initiativ och stärkta rättigheter för Moder jord. Det är några av resultaten av de beslut som fattades under Feministisk initiativs kongress under helgen.

Inrikes

Feministiskt initiativ befinner sig på sin kanske lägsta punkt sedan starten. Under helgens kongress beslutade man, i strid med bland annat tidigare partiledaren Gudrun Schymans linje, att satsa på att återuppbygga partiet som organisation och på sikt vinna mandat i val till kommuner, regioner och riksdag. Flamman listar tre nya vägval som kan bli definierande för det arbetet.

1. Basinkomst? Ja.
Feministiskt initiativ förespråkar nu en bas­inkomst, och ska driva frågan i höstens riksdagsval. Systemet är tänkt att utgöras av en sammanslagning av en rad olika bidrag, som betalas ut till alla utan att man behöver ansöka. Med högre inkomster trappas bidraget av mot noll. Någon nivå på hur högt bidraget ska vara är dock inte satt.
– I samband med coronapandemin har allt fler blivit medvetna om att skyddsnätet har stora hål och att människor ramlar rakt igenom. Nu erbjuder vi istället ett tryggt golv att stå på, kommenterar Fi:s partiledare Farida al-Abani.

2. Klimat­initiativet? Nej.
Före detta partiledaren Gudrun Schymans förslag om att lansera om Feministiskt initiativ som Klimatinitiativet röstades, som förhandstippat, ned av kongressen. Förutom namnbytet innebar förslaget bland annat att Fi:s listor skulle öppnas för ickemedlemmar. Helgens beslut tyder på att den del av partiet vars långsiktiga fokus är att återuppbygga Feministiskt initiativ som traditionellt politiskt parti går stärkta ur kongresssen.

3. Naturens rättigheter? Ja.
Feministiskt initiativ förstärker sin politik för så kallade naturrättigheter, det vill säga naturen ges rättigheter motsvarande de som människor har. Partiet ska nu verka bland annat för att FN ska erkänna ”Moder jords rättigheter” jämte de mänskliga rättigheterna, och att naturens rättigheter ska skrivas in i den svenska regeringsformen.
– Att erkänna naturens rättigheter är att inse urfolks vishet och att ta ett steg för rättvisa, säger Sara Malm, klimatpolitisk talesperson, Fi.

  • Feministiskt Initiativ
  • Fi-kongress

Inrikes