Utrikes

Fem första tendenser i Kinas nya femårsplan

Kinas president Xi Jinping håller ett tv-sänt tal i sam­band med Centralkommitténs samman­träde i slutet på oktober. Foto: Ng Han Guan/AP/TT.

Kinas centralkommitté presenterade i slutet av oktober de första indikationerna på hur den kommande femårsplanen kan komma att se ut innan den klubbas formellt i mars nästa år. Redan nu går det att se tendenser som kan komma att få stor betydelse både för Kina och för omvärlden.

Utrikes

1 Ökande tillväxt – inte klyftor

Det kinesiska ekonomin har en världshistoriskt unik positiv trend. Även i år, när coronapandemin dragit över världen, ser Kina ut att landa på positiva tillväxtsiffror: en tämligen unik bedrift, även om man i det måste väga in att Kina som första land att drabbas också haft längst tid på sig att återhämta sig. Den snabba ekonomiska utvecklingen har dock också gått hand i hand med snabbt växande inkomstskillnader. Att vända den utvecklingen har Xi Jinping ännu inte lovat, men för den kommande femårsplanen har man lovat att åtminstone bromsa den ökande ojämlikheten.

2 Made in China 2.0

Kinesisk tillverkning har länge varit en ”motor” i den globala ekonomin. En stor och relativt billig arbetskraft har gjort Kina till en ledande exportnation, både vad gäller konsumentmarknaden och delar till mer avancerad industri – såsom svensk fordonstillverkning. Nu vill Kommunistpartiet också utveckla den mer kunskapsintensiva inhemska tillverkningen. Det bäddar för ökad konkurrens med länder som USA, som ofta anklagar kinesiska företag för att stjäla affärshemligheter till sin växande techindustri.

Dubbelcirkulation

Det pågående handelskriget med USA har också visat på svagheter i Kinas ekonomi. Ett land som lever på sin export är beroende av omvärlden. President Xi Jinping lanserade tidigare i år begreppet ”dubbelcrikulation”, något som nu letat sig in femårs-planen. I praktiken handlar det om att stärka den inhemska marknaden – så att kineser både tillverkar och köper kinesiska varor – och sam-tidigt behålla sin kraftfulla exportindustri.

Ett enat Kina

Planen kommer inte bara behandla rent ekonomiska frågor. Enligt ett uttalade i den statliga nyhetsbyrån Xinhua kommer staten också fokusera på att stärka ”den kinesiska statens enighet” och öka inflytandet för kinesisk kultur. Man räknar också med att stärka medborgarnas ”moraliska integritet” samt fysiska och psykiska hälsa. De ”grund-läggande socialistiska värderingarna” ska också omfamnas av hela folket. De något vaga formuler-ingarna har av analytiker utanför Kina tolkats som ett bestämt nej som svar på frågan om det finns några planer på att förbättra situationen för landets utsatta minoritets-grupper.

5 Vackert – och grönt?

I absoluta tal är Kina världens största utsläppare av koldioxid. Den snabba ekonomiska utvecklingen i landet har till stor del möjliggjorts av kolkraft – och frågan om Kinas omställning i en mer klimatneutral riktning kan ha stor betydelse för hela världens klimat. Beskeden inför den fjortonde femårsplanen är dock vaga.  Centralkomitten har ännu inte lämnat några siffror på hur arbetet med en övergång till fossilfritt ska se ut, utan lovar bara att arbetet ska fortsätta och att målet är ”ett vackert Kina”. Landet har sedan tidigare, i enlighet med Paris-avtalet, lovat att fossilfria energi-källor ska utgöra 20 procent av den totala energi-produktionen 2030. En takt som av klimat-rörelsen anses vara fullständigt otillräcklig.

  • femårsplan
  • kina
  • kommunism
  • Xi Jinping

Utrikes