Opinion

6 av 10 vill förstatliga apoteket – vad väntar regeringen på?

Foto: Hasse Holmberg/TT

Över sex av tio vill förstatliga apoteken och betala mer i skatt för beredskapslager enligt en undersökning som folkrörelsen Skiftet låtit Novus göra.
Opinion
Covid-19 har ställt gamla sanningar på huvudet om vad progressiva på 2020-talet rimligen kan kräva och vinna. Regeringen öppnar upp för mer statligt ägande i företag den räddar och har stoppat statligt stöd till företag som delar ut pengar till aktieägarna. Det hade inte varit möjligt för bara några månader sen.

 

Högerns tankesmedjor och ungdomsförbund är livrädda och kallar allt sunt förnuft för en förevändning för socialism. Det är dags för oss som alltid tror att gemensamma lösningar är bättre än privatiseringar sluta huka. Vi tar inte covid-19 som svepskäl för att stoppa årtionden av privatiseringsexperiment, vi har alltid varit emot dem och har inga skäl att sluta nu bara för att historien visat att vi har rätt.

 

För att få tryck på regeringen att agera behöver vi visa att våra lösningar är mer än de rätta och riktiga – vi måste visa att de är populära hos väljarna. Vi har goda skäl att tro det. Ett upprop av Skiftetaktiva om att förstatliga apoteken och bygga upp beredskapslager har skrivits under av över 25 000 personer på ett par veckor. Men är dessa policys populära hos hela folket?

 

Skiftet gav opinionsföretaget Novus i uppdrag att fråga svenska folket vad de tycker om att förstatliga apoteken (utan att ta bort receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln) och den andra frågan vi mätte var om att höja skatten något för att bygga beredskapslager. Resultatet var tydligt: 64 procent tycker att respektive förslag är bra. Detta visar med all önskvärd tydlighet att det finns en stor acceptans för högre skatt och fler gemensamma lösningar.

 

Men kommer inte dessa förslag fastna i januariavtalets paragrafer? Kanske inte. Det finns inget förbud för höjda skatter i januariavtalet. Det parti som antingen i januariavtalets arbetsgrupper eller i riksdagens röstar mot höjd skatt för bättre beredskap kan se fram emot väljarnas dom. Svårare är det med återförstatliga apoteken där Centerpartiet och Liberalerna är mot förslaget. Här är det vår uppgift att visa dem att de går i otakt med väljarna.

 

Vad väntar regeringen på? Det är dags att återförstatliga apoteken och införa en beredskapsskatt för att vi ska vara redo vid nästa pandemi. En majoritet av folket står bakom de politiker som vågar stå för dessa självklarheter.
  • Apoteket
  • förstatliga
  • skiftet

Opinion