Inrikes

6 timmars arbetsdag – en succé

Personalen på äldreboendet märkte stora hälsoförbättringar av att gå ned i arbetstid. Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Pontus Lundahl / TT

När personalen vid Svartedalens äldreboende på prov gick ned till sex timmars arbetsdag var det första gången det testades i Sverige på över tio år. När den första forskningsrapporten släpptes på onsdagen var det uppenbart att det finns stora positiva effekter – men också att det kostar.

Inrikes

– Jag hade förväntat mig förbättringar, men hur stora de skulle vara visste jag naturligtvis inte.
Det säger Bengt Lorentzon, följeforskare som har utrett det försök med sex timmars arbetsdag för undersköterskorna på Svartedalens äldreboende i Göteborg, som avslutades i vintras.

Siffrorna i hans rapport, som släpptes under onsdagen, är slående. Bland annat har stressnivåerna hos de anställda förbättrats med över hundra procent. Vid det boende som användes som referens, med vanliga åttatimmars-dagar, förvärrades stressläget under samma period med 46 procent.

– Taket är inte uppnått i förbättringarna heller, så hade försöket fortsatt hade de sannolikt blivit ännu större, säger Bengt Lorentzon.

Försöket pågick i 23 månader, och är det första större test med sextimmars arbetsdag som gjorts i Sverige på nästan tio år. Nu finns liknande försök på gång i en lång rad av landets kommuner.

Några negativa effekter av satsningen på till exempel de anställdas arbetsmiljö eller vårdens kvalitet har inte Bengt Lorentzons studie kunnat visa. Däremot kostar det en del pengar.

För att hantera de kortare arbetstiderna på Svartedalens äldreboende har kommunen behövt anställa femton nya undersköterskor. Något som kostat ungefär tolv miljoner kronor under försökets gång. Samtidigt räknar Bengt Lorentzon med att staten tjänat sex miljoner på att arbetslösa, som annars skulle få a-kassa nu har fått lön.

Är det inte ett problem att det krävs nyanställningar i en bransch där det redan råder personalbrist?

– Ja, så kan man ju tänka. Men om man ser det som en marknad så är det femton nya jobb som har skapats på den här marknaden. Sen är det ju en helt annan sak om det finns undersköterskor som kan ta de här jobben.

Är det positivt i sig, menar du, att det har skapats jobb?

– Självklart! Alla vill ju att det ska finnas många jobb. Sen är det ju jättebra om man kan utöka undersköterskeutbildningen och få fler att vilja utbilda sig också.

I dag har undersköterskor betydande hälso- och arbetsmiljöproblem jämfört med andra branscher. Enligt Bengt Lorentzson kan kortare arbetsdagar för drabbade grupper vara ett sätt att jämna ut klyftorna.

  • 6 timmars arbetsdag
  • äldreomsorg
  • arbetslivet
  • arbetsmiljö
  • Svartedalens äldreboende

Inrikes