Inrikes

70 lärare försvinner

Anna Hoogland vädjar till politikerna att tänka efter före.

I Halmstad vill den borgerliga majoriteten göra drastiska nedskärningar i gymnasieskolan. Elever, lärare och föräldrar är upprörda och en del menar att privatiseringar är boven.

Inrikes

– Tänk efter före vill jag som elev på Sturegymnasiet säga till er styrande politiker som är på väg att rasera den kommunala gymnasieskolan i Halmstad.
Anna Hoogland talade för 300 personer som samlades på Stora Torget i Halmstad för att protestera mot de kraftiga nedskärningar som planeras av tjänster på gymnasieskolan, det talas om 70 tjänster.

Hård debatt

Mötet hölls framför Rådhuset där politikerna samlats längst upp för att diskutera frågan. När de öppnade fönstrena jublade folkmassan, men då var man snabb med att stänga dem direkt berättar Jesper Hillbom från Ung Vänster. De fick reda på vad som var på väg att hända när de hade bokbord på Sturegymnasiet. Det var lärarna som informerade.
– Vi beslöt då att skippa medlemsvärvningen. Istället hjälpte vi eleverna att ta kontakt med elever på de andra gymnasieskolorna.
Det verkade inte finnas något fungerande elevfack på skolan, istället organiserade eleverna själva manifestationen. Debatten har den senaste tiden varit hård och Hallandspostens insändarsidor har svämmat över med protester, till och med den borgerliga ledarsidan har kommit med en försiktig kritik.
Dag Hultefors (M), ordförande i utbildnings och arbetsmarknadsnämnden försvarar nedskärningarna med kommande små elevkullar och bristande ekonomiska resurser.
– Enligt oppositionen i Halmstad gjorde kommunen ett resultat på 232 miljoner kronor förra året. Halmstads kommun har en av Sveriges mest bärande ekonomier. Var finns de pengarna i Hultefors försvarstal? När det finns pengar, varför inte använda dem till utbildning, kontrar Anna Hoogland?

Privata skolor öppnar

Jesper Hillbom ser en annan anledning till att den kommunala skolan missar resurser.
– Det finns en massa vinstdrivande skolor som inte borde finnas här. Varje år etableras en ny privatskola, trots att det inte finns underlag. Kommunen säger av ideologiska skäl ja till alla. Detta trots att en utredning redan innan privatskolorna skulle etableras kom fram att de skulle förstöra för den kommunala skolan
Det är Moderaterna som sitter i förarsätet i Halmstad, men inte heller Miljöpartiet protesterar sedan de bytt till högerblocket i Halmstad. Jesper Hillbom berättar att kvalitén på utbildningen sjunker för varje år i den kommunala skolan, färre ämnen att välja på, färre lärare. Ändå är det ännu värre i de privata skolorna.
– De har sämre lokaler, färre ämnen, färre lärarledda lektioner. I stället kör de värvningskampanjer med lockvaror som datorer och resor. På någon skola har de till och med tagit bort matbespisningen för att kunna ha råd med dyra resor.
Enligt Jesper Hillbom är det trots allt fortfarande i den kommunala skolan som de engagerade eleverna och lärarna finns. Men Anna Hoogland är bekymrad inför framtiden.
– Möjligheterna vad gäller valet av kurser minskar med indragna lärartjänster. Möjligheterna till stöd minskar med indragna lärartjänster. Möjligheterna till att bli det man vill minskar med indragna lärartjänster.

    Inrikes