Utrikes

Abortfrågan fortfarande kontroversiell

Polska kvinnor protesterar mot regeringens förslag på totalförbud mot aborter den 2 oktober 2016. Den så kallade ”svarta måndagen” har gett upphov till en politisk rörelse för kvinnors reproduktiva rättigheter i Polen. Foto: Czarek Sokolowski/AP/TT.

Frågan om abort har blivit en politisk stridsfråga på allt fler håll i Europa de senaste åren. Medan utvecklingen går bakåt på vissa håll sker snabba framsteg på andra.

Utrikes

I söndags marscherade omkring 2 000 kvinnor genom Polens huvudstad Warszawa i protest mot landets hårda abortlagar. Det var den 19:e upplagan av den så kallade ”Manifa”-marschen till stöd för kvinnors rättigheter, inklusive oinskränkt rätt till abort. Polen har bland Europas hårdaste abortlagar men de senaste åren har landets regering ändå gått till offensiv mot de få undantag som fortfarande gör det möjligt att göra laglig abort.
Det är en del av generell utveckling som har gjort abort till en politisk huvudfråga där en allt tydligare skillnad syns mellan väst- och östeuropeiska länder, men där kvinnors rätt att bestämma ifrågasätts allt oftare. Till och med i västeuropeiska länder där flest antal aborter är som störst, som i Frankrike och Storbritannien, har förslag på att inskränka rätten lagts de senaste åren.

Nedåtgående trend

Enligt uppgifter från EU:s statistikbyrå Eurostat minskar antalet aborter i över hälften av EU:s medlemsländer. Enligt statistiken som är baserad på en jämförelse mellan antalet aborter och antalet kvinnor i fertil ålder i varje land är denna trend tydligast i Östeuropa. I länder som Estland och Slovakien har antalet aborter nästan halverats de senaste tio åren och även i västeuropeiska länder som Portugal, som avkriminaliserade aborter 2007, och Spanien sjunker antalet. Spanien har bland annat kritiserats av den ideella läkarorganisationen Médecins du Monde för att inte erbjuda ungdomar tillräcklig undervisning om reproduktiv hälsa. I länder som Luxemburg, Sverige och Belgien är trenden i stället stigande. Ett annat land där antalet ansökningar om aborter ökar är Polen.

De senaste tio åren har antalet legala aborter i Polen ökat från 225 fall 2005 till 1 044 fall 2015. Detta trots att den sittande regeringen har försökt skärpa de redan strikta lagarna sedan den kom till makten för två och ett halvt år sedan. Efter ett misslyckat försök att införa ett totalförbud mot abort 2016 lade den konservativa regeringen fram ett nytt förslag på skärpta regler i januari. Enligt det nya förslaget ska aborter förbjudas även i de undantagsfall som i dag är tillåtna, såsom när fostret lider av permanenta skador. Polens parlament röstade i januari även ned ett förslag om att liberalisera lagarna som i dag endast gör det tillåtet för kvinnor vars hälsa eller liv är i fara eller då graviditeten är ett resultat av incest eller våldtäkt. Av de 1 100 aborter som utfördes 2016 beräknas 1 042 ha varit för att fostret lider av icke-behandlingsbara skador.

De senaste tio åren har antalet legala aborter i Polen ökat från 225 fall 2005 till 1 044 fall 2015

Men trots regeringspartiet PiS offensiv saknar politiken brett stöd bland polska väljare. Enligt en opinionsundersökning är bara elva procent av polackerna för regeringens abortpolitik. 46,5 procent vill i stället ha mer liberala abortlagar och de kraftiga protesterna 2016 har gett upphov till en ny rörelse som kämpar för kvinnors reproduktiva rättigheter.

Totalförbud på Malta

Ett annat europeiskt land som har kritiserats för sina abortlagar är Malta. Nyligen skrev människorätts-kommissionären för Europeiska Rådet Nils Muižnieks en debattartikel i dagstidningen Times of Malta i vilken han gick till hård kritik mot landets abortlagar. På Malta råder i princip totalförbud mot abort även om flera kontraceptiva läkemedel är tillåtna, inklusive flera som i praktiken har abortiva egenskaper. Enligt Muižnieks märker Malta ut sig i Europa i den bemärkelsen att frågan om abort knappt alls diskuteras offentligt. Sexualundervisning och informationskampanjer om reproduktiv hälsa lyser i regel med sin frånvaro och inget ekonomiskt stöd ges för att underlätta saken. En person som utför en abort eller en kvinna som utför abort på sig själv riskerar mellan 18 månaders och tre års fängelse. 1981 ströks en paragraf ur lagen som gjorde det möjligt att utföra abort om kvinnans liv är i fara.
Resultatet är, som i andra länder med hårda abortlagar, att många kvinnor spenderar höga belopp på att göra abort utomlands. I de fall då de inte har råd gör många i stället illegala aborter med stora risker för sin egen hälsa. Precis som i Polen finns ett stort mörkertal för kvinnor som gör illegala aborter.

Folkomröstning på Irland

Ett land med traditionellt hårda abortlagar som dock går i en annan riktning är Irland. I januari meddelade regeringen att man kommer att utlysa en folkomröstning om huruvida förbudet mot abort som är inskrivet i landets grundlag ska lyftas eller inte. Efter flera år av återkommande politisk mobilisering och manifestationer, samt medialt uppmärksammade fall då kvinnor avlidit till följd av oönskade födslar, har opinionen i abortfrågan svängt i landet. Omkring 56 procent av irländarna säger sig i dag vara för att riva upp förbudet och tillåta oinskränkt rätt till abort fram till den tolfte graviditetsveckan. 29 procent är emot och 15 procent har inte bestämt sig.

En anledning är att den katolska kyrkans grepp om det irländska samhället har släppt de senaste årtiondena. Antalet som regelbundet går i kyrkan, där mycket av agitationen mot abort sker, har fallit från över 90 procent på 1970-talet till omkring 40 procent det senaste årtiondet. Det var också på 1970-talet som den irländska regeringen valde att skriva in abortförbudet i grundlagen i och med det så kallade åttonde tillägget, till stor del på grund av påtryckningar från katolska kyrkan. Som i andra länder är skillnaden också stor mellan generationer. Bland dem mellan 18 och 24 år är i dag 74 procent för att avskaffa förbudet medan 36 procent är för bland dem över 65 år.

Irlands regering skulle fastställa datumet för folkomröstningen i tisdags men ett domstolsbeslut gjorde att det sköts upp till senare denna vecka. Omröstningen väntas dock hållas i slutet av maj.

 

_____________________________________

Prova Flamman gratis!

Just nu kan du få prova Flamman gratis i en månad. Följ länken för mer information.

  • abortförbud
  • aborträtt

Utrikes