Opinion

Afrin måste ses som en viktig del i vår gemensamma mänsklighet

”Tyranni eller folkmordspolitik får inte bestämma huruvida vi ser offren som mänskliga och står upp för deras mänskliga rättigheter” skriver debattörerna. Foto: Markus Schreiber/TT

Värnandet av de mänskliga rättigheterna och att stå upp för medmänsklighet, frihet, rättvisa och fred borde inte vara beroende av vem som begår övergreppen mot dessa värden. Därför måste omvärlden agera mot Turkiet.

Opinion

Det är inte så länge sen den kurdiska staden Kobane attackerades från alla håll och kanter av den Islamiska staten. Då skrek sig världen hes. Men hur kommer det sig att världen är så tysta nu när den turkiska staten håller på att förinta Afrin?

Afrin är en kurdisk stad i Syrien som har varit det mest stabila i landet. Känd för sin olivproduktion och säkerhet blev den en trygghet för en halv miljon människor som flydde undan kriget i Syrien. Nu har Nato-landet Turkiet och dess president Recep Tayyip Erdogan bestämt sig för att Afrin skall jämnas med marken. Striderna har skörtat hundratals offer, de flesta barn och kvinnor och hundratusentals människor är på flykt. Tvångsförskjutning är alltid början på en mycket mörk, lång resa av förnedring och obeskrivligt lidande. Afrins invånare har drivits in i  extrema förhållanden som tillfogar svår kroppslig och psykisk skada, vilket enligt Artikel II i Folkmordskonventionen är att likställa med folkmord.

Dessutom kan vi läsa i Artikel 1 av FN:s allmänna förklaring:  ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.” Afrin måste ses som en viktig del av vår gemensamma mänsklighet.

Erdogan sjunger sin krigssång och NATO sjunger efter. Det är ”terrorister” som Erdogan sägs vilja eliminera, vilket har gett honom rätten att råna Afrin på sin mänsklighet. ”Terrorister” skulle vara YPG, Folkets försvarsenheter, och YPJ, Kvinnornas försvarsenheter. Alltså de män och kvinnor som bestämt gått in med hela sitt liv för att skydda det som de håller kärt, sin egen mänsklighet och rätten till att leva i det land de är födda i. Det är samma kvinnor och män som räddade tiotusentals yezidier på Sinjar-berget i 2014. De kvinnor och män som med sitt liv som insats inte lät Kobane invaderas av den Islamiska staten och som alltid kämpat mot tyranni och förtryck.

Nu har Nato-landet Turkiet och dess president Erdogan bestämt sig för att Afrin skall jämnas med marken.

Tyranni eller folkmordspolitik får inte bestämma huruvida vi ser offren som mänskliga och står upp för deras mänskliga rättigheter. Det är otroligt hur Erdogan sedan ”kuppen” 2016, har arresterat tiotusentals människor och andra misstänks ha mördats. Det handlar om akademiker, lärare, läkare och kritiker, bland dem partiledaren för Folkens demokratiska parti (HDP), och ändå letar Turkiet efter ”terrorister” för att eliminera. Att förföljelserna får fortgå visar hur NATO och även resten av mänskligheten vägrar att bära sitt ansvar.

Det här är inte första gången som tystnad gör resten av oss medskyldiga i folkmordsvåld. Vi minns idag hur världsgemenskapen inte gjorde så mycket som det borde ha gjort för att motstå det osmanska rikets folkmord mot det armeniska folket, vilket den nuvarande turkiska staten fortsätter att förneka, eller hur det internationella samfundet och till och med enskilda stater för alltid kommer att vara medskyldiga för att ha vägrat att ingripa i folkmordet i Rwanda.

Hawar Moradi, läkare, NU-sjukvården, doktorand, enheten för Medicin, Göteborgs Universitet

Fazil Moradi, PhD, antropolog och sociolog, Martin Luther Universitet Halle-Wittenberg, Tyskland

_____________________________________

Prova Flamman gratis!

Just nu kan du få prova Flamman gratis i en månad. Följ länken för mer information.

  • Afrin
  • folkmord
  • IS
  • Kobane
  • NATO
  • syrien
  • Turkiet
  • YPG
  • YPJ