Ledare

Aktivister styr upp flyktingmottagandet

Under tiden då Sverige tog emot många flyktingar gjordes ett enormt arbete av frivilligorganisationer med att samla in saker till de nyanlända. Det arbetet har inte avtagit, men det har ändrat form. I byar som Glommersträsk arrangeras svenskundervisning och samkväm av ideella krafter. Foto: Marcus Ericsson / TT

I den lilla byn Glommersträsk, ungefär fem mil sydost om Arvidsjaur, där bor det aktivister. Det är kanske inget ord som byborna själva skulle använda som epitet, men det är så det är.

Ledare

I Glommersträsk fungerar asylmottagandet. På Nyårsdagen bjöd till exempel byns integrationsgrupp in till knytkalas för byns invånare, såväl gamla som nya, och det kom så mycket folk att stolarna inte räckte till. I Glommersträsk arrangerar integrationsgruppen svenskundervisning (eftersom asylsökande inte har rätt till SFI-undervisning) och det anordnas aktiviteter för att de nya byborna ska få lära känna både varandra och byns andra invånare.

Mottagningssystemen fungerar. Detta bekräftas i den utvärdering av Sveriges flyktingmottagande som presenterades i förra veckan. Gudrun Antemar, som fick uppdraget att försöka teckna en gemensam bild av mottagandet, konstaterar att kommunikationen mellan myndigheter, kommuner och beslutsfattare hade kunnat vara tydligare och bättre. Rättssäkerheten hade brister i början, men förbättrades allt eftersom. I det stora hela, konstaterar Antemar, så gjorde frivilligorganisationerna, tillsammans med socialtjänst och myndigheter, ett väldigt bra och viktigt arbete. Ingen systemkollaps här inte.

Människors engagemang, och vilja att slita och hjälpa till med det man kan, var och är enorm.

Dessvärre tas det engagemanget inte längre tillvara. Sedan regeringen stängde gränserna har asylmottagandet minskat drastiskt. I början av året meddelade Migrationsverket att man planerar att stänga 183 boenden runt om i Sverige, eftersom antalet asylsökande nu är så lågt. En fungerande mottagningsprocess ska nu monteras ner, eftersom det inte längre finns ”behov”. Samtidigt är just behovet av en trygg hamn för flyktingarna från till exempel Syrien, Afghanistan och Libyen fortfarande enormt.

Vårt lands integrationspolitik kan inte enbart vila på människors engagemang och goda vilja.

Vårt lands integrationspolitik kan inte enbart vila på människors engagemang och goda vilja. För en vettig och framgångsrik integrationspolitik krävs att resurser tas från dem som har och ges till välfärden. Men ett första steg för den regering som vill vara en humanitär stormakt och hjälpa flyktingar i nöd är att inte låta erfarenheten av flyktingmottagandet och möjligheten till integration gå till spillo.

Bantningen av mottagandet får stora konsekvenser. Bara i Norrbottens län, där Glommersträsk ligger, ska Migrationsverkets personalstyrka minska med 100-120 personer. De asylsökanden som fortfarande inväntar beslut ska flytta till större boenden. Från byar och samhällen där nya invånare länge varit efterlängtade ska de asylsökande nu försvinna. Människor som blivit någons arbetskamrat eller klasskompis och som trots allt lyckats bygga upp ett hopp om ett fungerande liv i Sverige, får börja om någon annanstans.

Om någon tror att detta är ett effektivt integrationsarbete, så tror de fel.

  • flyktingboenden
  • flyktingkris
  • flyktingmottagning
  • landsbygd
  • solidaritet

Ledare