Inrikes

Anna Herdy slutar: ”Fem år på Flamman har lärt mig allt jag kan”

Anna Herdy lämnar posten som chefredaktör för Flamman i slutet av november. Foto: Flamman

Vänsterpartiet har rekryterat Anna Herdy för att bygga upp partiets egna medieproduktion. För Flamman berättar hon mer.

Inrikes

Du slutar som chefredaktör, varför då?
Den främsta anledningen är att jag har fått ett nytt jobb! Den 1 december ska jag börja jobba på Vänsterpartiets kommunikationsavdelning med att bygga vidare på partiets egen medieproduktion. Jag tror att det är en helt riktig satsning i en tid där vi ser hur högerns konservativa opinionskanaler blir fler och fler. Genom aktörer som Kvartal, GP:s ledarsida, SvD:s ledarsida, Ledarsidorna, Timbro, Oikos, Den nya välfärden och nu ytterligare en konservativ opinionssatsning som Expressen rapporterat om – namnkunniga högerpersoner, hemliga finansiärer och 50 miljoner i startkapital – tar högern över mer och mer. Det är dags för arbetarrörelsen att påbörja motoffensiven. Det kan jag hjälpa till med.

Vad tar du med dig från Flamman?
Mina dryga fem år på Flamman har lärt mig allt jag kan känns det som. Tidningen, kollegorna och läsarna har betytt enormt mycket och det har varit väldigt roligt att tillsammans med redaktionen få ta tidningen på den resa som de här fem åren ändå har varit. Vi har breddat vårt arbete och vad vi gör, vi har gjort ett nytt format på tidningen och i samband med det också riktat om produktionen från att vara en veckotidning till mer av ett nyhetsmagasin. Vi har gjort Flamman till en viktigare vänsterröst i debatten. Vi har gjort poddar och livesänd valvaka och morgon-tv, vi har granskat och förklarat. Jag är otroligt stolt över det arbete vi gjort. Erfarenheterna av allt detta tar jag nu med mig till nästa jobb.

Vi har gjort poddar och livesänd valvaka och morgon-tv, vi har granskat och förklarat. Jag är otroligt stolt över det arbete vi gjort.

Hur ser du på tidningens framtid?
Den inriktning som tidningen har nu och som jag tror att den borde fortsätta ha är framgångsrik. Vi har en utrikesbevakning som saknar motstycke i Sverige. Vi inleder snart ett större samarbete med Le Monde diplomatique, den högt ansedda franska vänstertidskriften, och kommer börja översätta fler av deras artiklar till svenska. Vi har en nyhetsbevakning av svensk arbetsmarknad i vid mening, svensk politik och arbetar- och vänsterrörelsen som håller exceptionellt hög nivå. Appen som vi lanserat och som läsarna verkar urnöjda med är dessutom ett väldigt bra argument för nya prenumeranter att komma med på tåget. Men man ska inte sticka under stolen med att det är svårt att få tidningen att växa i prenumerationsantal. Coronakrisen har satt sina spår även hos oss när fler blir av med jobbet och behöver minska sina kostnader. Så arbetet med att hela tiden hitta nya lojala prenumeranter måste fortsätta.

Ska du starta en konkurrent?
Nej, snarare ett komplement. För att arbetarrörelsen ska kunna ge högern en fajt så måste vänsterns medieproduktion växa överallt. Framgångsrik blir en sådan här satsning som partiet nu gör bara om det finns fler initiativ på gräsrotsnivå. Hela arbetarrörelsen och den breda vänstern måste börja allokera resurser på ett tydligare sätt. Briljanta exempel som Radio Noden måste uppmärksammas mer och göra inbrytningar i människors medievanor. Men att Vänsterpartiet gör ett försök till att komma ut med sina och för arbetarklassen avgörande frågor i egenproducerade medier är ett steg på vägen.

  • Anna Herdy
  • Flamman
  • mediesatsning
  • opinionsbildning
  • vänsterpartiet

Inrikes