Opinion

Annie Lööf gömmer huvudet i dyngstacken

Annie Lööf. Foto: Anders Wiklund/TT.

Rolf Waltersson, medlem i Vänsterpartiet Eskilstuna, menar att Annie Lööf står på axlarna till det gamla Bondeförbundet, som har varit emot allmän rösträtt och för ett värnande av den svenska folkstammen genom historien.

Opinion

 

När Centerns Annie Lööf får i uppdrag att sondera möjligheterna att bilda regering utesluter hon SD och V med motiveringen att båda partierna är lika extrema med ett mörkt förflutet. Hon utmålar V som ”välfärdens fiende nummer ett” med motiveringen att V motsätter sig ”ökad valfrihet” eftersom man inte vill ha privatisering inom vård, skola och omsorg.

Man kan ju fråga sig vilket som är mest extremt – att privatisera eller behålla i offentlig regi?

Beträffande det ”mörka förflutna” kan det vara på sin plats att se vad Centern, som tidigare hette Bondeförbundet, har för ”lik i sin garderob”.

Vad sägs om det här citatet: ”Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkande av invandring till Sverige av icke önskvärda flyktingar. Folk­materialets bevarande och stärkande är en livsfråga för vår nationella utveckling.”

Citatet är från Bondeförbundets partiprogram 1933. Skrivningen fanns med fram till 1946.

Bland de som var med att bilda Bondeförbundet 1913 fanns antisemiten Elof Eriksson som hade intima kontakter med de tyska nazisterna, bland annat Julius Streicher, som var chefredaktör för den nazistiska tidningen ”Der Sturmer”. En tidning som förespråkade en total utrotning av alla judar.

En annan inflytelserik bondeförbundare och riksdagsman var Otto Wallén som i en debatt 1939 förklarade att han var stolt antisemit, och han beklagade sig över att ”tattare och judar”, beviljades svenskt medborgarskap.

Listan kan göras lång över bondeförbundare i framskjutna positioner som gjorde rasistiska, antisemitiska och pronazistiska uttalanden.

Till sist vill jag nämna Bondeförbundets valprogram 1917. Där säger man nej till allmän och lika rösträtt. Man vill behålla den 40-gradiga skalan där rika får fler röster bara för att de är rika. Man säger också nej till kvinnlig rösträtt.

Allt det här, och mycket därtill, vet naturligtvis dagens Centerparti med Annie Lööf i spetsen. Men i stället för att göra upp med sitt bruna förflutna, väljer man att stoppa huvudet i dyngstacken.

  • Annie Lööf
  • Centerpartiet