Ledare

Är någonting bra egentligen dåligt?

Ur inslaget i Aktuellt den 16/8, 2018. Foto: SVT.

Vad kan vi vänta oss för frågeställningar från SVT i framtiden, undrar Judith Kiros? Var Sauron egentligen bra för Midgårds ekonomi? Eller: Hade Voldemort rätt?

Ledare

Är det egentligen dåligt att vara god? Den utmanande frågeställningen stod Aktuellt (16/8, 2018) för häromveckan i ett rätt tvivelaktigt – och hårt kritiserat – inslag. Är godheten neutral eller har den blivit en typ av statusmarkör? Kan det i själva verket vara själviskt att stå upp för till exempel asylrätten eller att ge pengar till en tiggare? Detta illustrerar man pedagogiskt nog genom att låtsas ge pengar till en staty, som får symbolisera tiggaren i sammanhanget. Bra att de ser till att man hänger med i svängarna.

Det här är minst sagt märkliga frågor. Inte för att man inte ska kunna diskutera vad godhet är, hur det tar sig uttryck, och vad det innebär rent moraliskt eller politiskt, utan för att public service väljer att okritiskt slänga sig med termer som ”godhetsknarkare” och ”godhetsapostel”. Som Kristina Lindquist påpekar i Dagens Nyheter (17/8, 2018) kommer både orden och hela frågeställningen direkt från extremhögern – och nu används de av Aktuellt.

Men det är också intressant att se vilka termer och uttryck som letar sig in i det offentliga samtalet och vilka det är som driver igenom det. För ett tag sedan var det nyliberala modeord som ”utanförskap” som normaliserades och förekom i allt från SVT till den bredare politiska debatten. Nuförtiden är det termer som har sitt ursprung i brunhögern och rör just invandring och rasism. Som ”invandringskritisk”. Eller ”Sverigevän”. Eller, för den delen, ”godhetsknarkare”. Just brunhögern har effektivt flyttat fram sina positioner på ett politiskt plan och letar sig nu också in i språket. Förändringen sker gradvis, men det är viktigt att uppmärksamma den, kritisera den och protestera när den förekommer i public service.

För ett tag sedan var det nyliberala modeord som ”utanförskap” som normaliserades och förekom i allt från SVT till den bredare politiska debatten. Nuförtiden är det termer som har sitt ursprung i brunhögern och rör just invandring och rasism

Det är klart att det finns människor som koketterar med hur goda de är, precis som det finns moderater som försöker göra sig intressanta genom att posera med skjutvapen på sociala medier. Men begreppet ”godhetsknarkare” används specifikt för att stigmatisera människor som på olika sätt engagerar sig för invandring. Det borde SVT ha tagit upp. Men för att svara på frågan: nej, det är inte ondskefullt att värna asylrätten eller kämpa för ensamkommande flyktingbarn. Det är inte heller dåligt att bry sig om andra människor. Så svårt var det.

    Ledare