Nyheter

Att äta är politiskt

”Vad vi äter är väldigt personligt. Mat framkallar känslor inom oss, som rutin, glädje och ibland också identitet”, skriver debattören. Foto: Janerik Henriksson/TT.

Vad du lägger på talriken är också politik, menar debattören Deniz Butros (V).

Nyheter

Det privata är politiskt. Det må vara en gammal slogan men den är fortfarande aktuell. När vi talar om mat och vad vi lägger på våra tallrikar är det en definitiv sanning. När svenska ungdomar tillfrågas vad som oroar dem mest inför framtiden är det varken krig eller migration som skrämmer dem allra mest. Det som oroar mest är klimatförändringar. Parallellt med ett uppskruvat klimat ser vi i Sverige och Europa ett uppskruvat säkerhetsläge. Utifrån både klimat- och säkerhetsperspektiv måste vi ställa frågan: hur säkrar vi vår svenska livsmedelsförsörjning i framtiden? Det är främst tre områden som behöver utvecklas.

1. Öka graden av självförsörjning

Självförsörjningsgraden i Sverige måste öka och svenska jord- och lantbrukare behöver få ekonomiska incitament för att det ska löna sig att bevara och utveckla sin verksamhet. Idag är det ofta lönsammare att sälja marken som sedan används till andra ändamål. Delvis är det på grund av bostadsbristen som jordbruksmarken försvinner. I Stockholm ligger den bästa jordbruksmarken i och nära tätorter, vilket gör dem till topplägen när regeringen och Stockholms stad också vill bygga bort bostadsbristen. Vi som rödgrönt parti måste alltid kunna hålla flera bollar i luften och göra långsiktiga och hållbara prioriteringar när det kommer till frågor som att bygga bostäder på god odlingsmark.

2. Öka konsumtionen av växtbaserad mat

Vad vi äter är väldigt personligt. Mat framkallar känslor inom oss, som rutin, glädje och ibland också identitet. Därför är det inte konstigt att köttnormen kvarstår. 2016 konsumerade genomsnittssvensken 88 kilo kött, det är betydligt mer om man går tillbaka till 1990-talet. Det här händer i en tid då de allra flesta är medvetna om köttets negativa klimatpåverkan vad gäller markanvändning, växthusgasutsläpp och övergödning.
Ibland sägs det att vi bara måste sluta med industriellt och importerat kött, men den argumentationen inte ser till människors ekonomiska verklighet. För de allra flesta är det en omöjlighet att äta ekologiskt, svenskt kött i alla måltider. I stället för att skuldbelägga människor som inte har råd med ”rätt” kött är det vår uppgift att göra det enkelt och billigare att göra rätt för sig, genom att använda olika styrmedel för att öka växtbaserad kost.

I stället för att skuldbelägga människor som inte har råd med ”rätt” kött är det vår uppgift att göra det enkelt och billigare att göra rätt för sig, genom att använda olika styrmedel för att öka växtbaserad kost

3. Lyft blicken mot Bryssel

EU:s inre marknad i kombination med den gemensamma jordbrukspolitiken är ett direkt hot mot den svenska livsmedelsförsörjningen. Den gemensamma jordbrukspolitiken premierar idag stora, industriella jordbruk framför småskaliga och ekologiska jordbruk. Vänsterpartiets linje är fortfarande att lämna den gemensamma jordbrukspolitiken, men det var länge rösterna höjdes för det kravet.
EU:s inre marknad sätter marknadens intressen före miljön, det har klargjorts i flera rättsfall. Självklart skulle det behövas rejäla reformer, men det är två fundament i EU-bygget som inte kommer att förändras tillräckligt snabbt jämfört med eskalerande klimathot. Vi behöver istället fortsätta att arbeta för alternativa lösningar på nationell nivå och lämna EU.
Det är ett år kvar till riksdagsvalet och 2019 är det val till EU-parlamentet. För att klara livsmedelsförsörjningen behöver Vänsterpartiet fortsätta arbeta för att öka graden av självförsörjning, öka konsumtionen av växtbaserad mat och så snart som möjligt lämna EU:s gemensamma jordbrukspolitik och ersätta den med en nationell jordbrukspolitik. Det privata är politiskt och att byta ut vad vi har på våra tallrikar är politik som har makten att minska växthusgasutsläpp och säkra svensk livsmedelsförsörjning.

  • jordbruk
  • klimatförändringar
  • mat
  • växtbaserad mat

Nytt