Inrikes

Även målsägaren tiger om misstänkta sexövergreppet i SD

Sverigedemokraternas EU-parlamentariker Peter Lundgren är misstänkt för sexuellt ofredande. Foto: Johan Nilsson / TT

Ingen av de fem personer som var närvarande när Sverigedemokraten Peter Lundgren tog en partikollega på brösten veckar önska en fällande dom när tingsrättsförhandlingarna inleds i dag. Även offret tiger, trots att Lundgren själv karaktärsmördar henne i förhör med polisen.

Inrikes

Elva gånger frågar polisens för­hörsledare kvinnan om Sverige­demokraternas EU­ parlamentariker Peter ”Nalle” Lundgren har tagit hen­ne på brösten. Elva gånger svarar hon med någon form av ”ingen kommentar”. I dag inleds tingsrättsför­handlingar i Jönköping där Lundgren misstänks för sex­uellt ofredande. Till grund för åtalet ligger en förunder­sökning där ingen av de in­blandade verkade vilja att den misstänkte gärningsmannen skulle fällas. Inte ens offret.

Det är i samband med en valkonferens den 17 mars 2018 som fem aktiva sverige­demokrater samlas på ett hotellrum för att festa. Så långt är alla inblandade överens. Ingen ifrågasätter heller att Peter ”Nalle” Lundgren tar den måls­ägande kvinnan på brösten. Lundgren har själv bekräftat det i polisförhör. Bara den målsägande kvinnan väg­rar helt och kategoriskt att uttala sig.

Även när polisen läser upp delar ur förhöret med Lundgren, där han häv­dar att det är målsägaren som tagit initiativ till situationen, bland annat genom att gnida sig i hans knä och ”skjuta fram brösten” håller hon tyst.

– Det tror jag inte att Nalle har sagt men jag har inga kommentarer, säger hon.

Det är ingen av de fem Sverige­demokraterna som var närvarande på hotellrummet som har polisanmält Lundgren. I stället är det en person som inte tycks ha något med fallet att göra som lämnar in den ursprungliga anmälan efter att ha läst om händelsen i Expressen.

Sexuellt ofredande faller dock un­der allmänt åtal – och vad den måls­ägande vill spelar därmed inte så stor roll. Om det finns skäl att tro att det kan leda till fällande dom så ska åtal väckas i alla fall.

De ljudupptagningar som Expressen kommit över ty­der på att den målsägande kvinnan från början upp­levde situationen just som ett övergrepp, men i efterhand bestämt sig – eller förmåtts – att inte göra någonting av det. Redan kort efter händelsen medverkade hon i en surre­alistisk film där hon tillsam­mans med Peter Lundgren ”talade ut” om händelsen. Många av Sverige­demokraternas politiska motståndare tolkade videoklippet som att ett offer för ett sexuellt ofredande tvingades göra offentliga ursäkter för gärnings­mannen. Den krishanteringen kan visa sig ha varit ett misstag. Åtminstone där på filmen är de både inblandade överens om att något har hänt.

Om det räcker till en fällande dom kommer troligen att vara en fråga om hur den ljudinspelning som läckt till Expressen bedöms. Om det kan anses styrkt att det är den målsägande kvin­nan som i inspelningen berättar om hur ”Nalle” klämt fast henne med be­nen och att hon ”fick panik” är chansen god. Annars är det troligt att tystnads­kulturen återigen segra

  • EU-parlamentet
  • peter lundgren
  • sexuellt ofredande
  • Sverigedemokraterna

Inrikes