Rörelsen

Avskaffa karensavdraget för gott

Karensavdraget tvingar många att gå till jobbet fastän de är sjuka. Foto: Anders Wiklund/TT.

I dag återinförs karensavdraget trots att det spär på orättvisor och ekonomiska skillnader i arbetslivet, och det är främst de som jobbar inom välfärdens yrken som drabbas. Det är hög tid att karensavdraget tas bort för gott. 

Rörelsen

Alla vet att en barnskötare, barnmorska eller busschaufför inte kan jobba hemifrån så fort de får en lätt förkylning. Det är en förmån som många tjänstemän dock har. Speciellt efter pandemin är möjligheten, för vissa yrkesgrupper, att jobba hemma nu regel snarare än undantag. Men buss kan man inte köra hemifrån och att förlösa barn på distans är inte heller en möjlighet.   

Självklart borde det vara så att om man är sjuk så ska man vara hemma med sjuklön, oavsett vad man jobbar med. Men just inom välfärdsyrken är det många som känner sig tvingade att gå till jobbet trots sjukdom. Antingen för att man inte har råd med avdraget på lönen eller för att man vet att det blir tufft för kollegorna att täcka upp om man är borta. 

Den så kallade sjuknärvaron är också högre i kvinnodominerade branscher och bland de som har en tidsbegränsad anställning. Timvikarier är särskilt sårbara som endast får sjuklön för sina inbokade pass. Det här är såklart ingen slump. Det handlar om yrken som oftare är underbemannade och underbetalda. 

Dessutom satte pandemin ljus på att den här situationen inte bara är orättvis utan även farlig ur smittskyddssynpunkt, och därför avskaffades karensavdraget tillfälligt. Det är talande att avdraget avskaffades när det var skarpt läge. Men frågan är varför vi ska fortsätta ha ett samhälle som balanserar på gränsen till att ha sjukhusen överfulla och personalen utbränd. 

Vi i Vänsterpartiet vill ha ett samhälle med en stark välfärd som tar hand om oss alla. Att avskaffa karensavdraget borde vara lika självklart som att man inte går till jobbet med lätt feber. Vi vill se ett samhälle man kan lita på, som skapar trygghet och som garanterar att vi kan vara sjuka oavsett vår ekonomiska situation.

Regeringen har nu tillsatt en utredning om karensavdragets framtid och det är bra, men ärligt talat behövs det ingen utredning för att säga att karensavdraget är orimligt och måste bort. För ett parti som Socialdemokraterna, som har sin grund i arbetarrörelsen, borde det här vara självklart. De som arbetar inom välfärden ska inte behöva täcka upp för bristerna i den genom att även behöva jobba när de är sjuka.

Avskaffa karensavdraget för gott!

  • karensavdrag
  • karensdag
  • karensdagen

Opinion