Inrikes

VÄNSTERN I EU-VALET

Bah Kuhnke: Klimatet och demokratin är ödesfrågor i dag

Alice Bah Kuhnke.

Miljöpartiets toppnamn i Europaparlamentsvalet vill att unionen ska straffa de medlemsländer som bryter mot demokratiska principer.

Inrikes

Miljöpartiets Alice Bah Kuhnke vill se hårdare tag mot de högerextrema krafterna i Europa och en mer generös flyktingpolitik, men framför allt vill hon påbörja klimatomställningen.

Alice Bah Kuhnke har gått från kultur- och demokratiminister till Miljöpartiets EU-toppnamn. Hon berättar över telefon att hon sover tre-fyra timmar per natt och är fullbokad från morgon till kväll. Men att hon har all anledning att kämpa på.

– Det här valet avgör EU:s framtid, klimatet och demokratin är ödesfrågor i dag, säger hon.

Alice Bah Kuhnke anser att demokratin står under ett stort hot. Under sina år som Miljöpartiets representant i ministerrådet har hon oroat sig över de högerextremas framväxt i Europa.

– Vi har sett under flera år hur länder som Ungern och Polen bryter mot mänskliga rättigheter. Det är ohållbart att våra demokratiska värden är hotade. Jag vill slå vakt om demokratin, pressfriheten och människors rättigheter, säger hon.

För att göra det vill hon bland annat se mer transparens, stärkta resurser för att främja demokratiska fri- och rättigheter och sanktioner som indraget EU-stöd mot de medlemsländer som inte lever upp till EU:s principer om mänskliga rättigheter.

– Jag tycker att EU ska bli tuffare på att straffa de som bryter mot demokratiska överenskommelser. Det ska kosta att göra det, säger hon.

Alice Bah Kuhnke vill driva liknande frågor som under sin tid som kultur- och demokratiminister. Där syns bland annat den metoo-lagstiftning som hon arbetade med i Sverige.

– Det är inte bara svenska kvinnor och män som ska ha tryggheten av att skyddas mot sexuella trakasserier och sexuellt våld, det borde gälla också på EU-nivå. Det kommer jag att kämpa för nu.

En mer generös flyktingpolitik har också hög prioritet för Alice Bah Kuhnkes framtida EU-arbete.

– Det är fler än någonsin på flykt i dag. EU behöver vara solidariskt, skapa trygga vägar och möjliggöra familjeåterförening. Medlemsstaterna behöver ta gemensamt ansvar för flyktingsituationen i EU, säger hon.

Den progressiva klimatpolitik som Alice Bah Kuhnke vill driva består bland annat i satsningar på förnybara investeringar, prioriteringar av klimatåtgärder, flygskatt, bättre infrastruktur för järnväg och enklare och billigare tågtrafik. Men också att medlemsländerna ska ha tvingande utsläppstak, och böter om de inte uppnår utsatta mål.

  • Alice Bah Kuhnke
  • EU-valet
  • Miljöpartiet
  • vänstern

Inrikes