Ledare

Barn förvaras, deporteras och tar livet av sig

Flicka väntar med sin mamma vid gränsen i Tijuana, Mexiko, för att begära politisk asyl i USA. Foto: Gregory Bull/AP/TT.

Grymheterna mot barn på flykt riskerar att bli osynliga för oss tills vi ser dem i ett annat sammanhang, eller i ett annat land, eller utövade av en annan regering.

Ledare

Sedan april har USA:s nolltolerans mot illegal invandring lett till att över tvåtusen barn har skiljts från sina föräldrar och placerats i särskilda förvar. Bilderna och de inspelade ljuden från förvaren är fruktansvärda: barn ligger i burar, gråter, ropar efter sina föräldrar. I inspelningen från hemsidan ProPublica hörs en vakt skämta: ”Vi har en hel orkester här”.

Policyn har fördömts av alla från FN till diverse republikanska toppolitiker. På twitter protesterar Margot Wallström med orden ”att separera barn från sina föräldrar är hjärtlöst”. Efter dessa och liknande påtryckningar har presidenten gått med på att barn till migranter inte längre ska separeras från sina föräldrar, utan att de ska sättas i förvar tillsammans under obestämd tid. Så i  stället för barn i burar kommer vi nu att se familjer i burar.

Den amerikanska administrationens policy – skilj föräldrar från barn för att avskräcka dem från att fly – är vidrig. Men att låtsas om att den inte går i linje med mycket av dagens flyktingpolitik, även i Europa, är att göra det väldigt bekvämt för sig. Även i Sverige placeras barn i förvar, eller deporteras, medan familjeåterförening försvåras. De har sedan länge rapporterats om att självmord är den främsta dödsorsaken bland ensamkommande barn i Sverige och självskadebeteende är utbrett.

Även i Sverige placeras barn i förvar, eller deporteras, medan familjeåterförening försvåras

Det bör betonas att jag inte påpekar detta för att dra fokus från barnen i USA, utan för att peka på att det finns ett utbrett problem och genomgående problem i hur barn på flykt behandlas. Att vi har lärt oss att acceptera vissa typer av grymhet. Att dessa grymheter faktiskt riskerar att bli osynliga för oss tills vi ser dem i ett annat sammanhang, eller i ett annat land, eller utövade av en annan regering.

Det är lätt att plocka poäng på att man inte är lika illa som Trump, men det kan inte heller vara standarden. Den politik som Sverige för gentemot barn på flykt gör dem isolerade, utsatta, och traumatiserade; att Socialdemokraterna behåller sin restriktiva linje kommer bara att försvåra ytterligare för dem. Vi har som uppgift att pressa svenska politiker kring barn på flykt och deras omständigheter i Sverige – för är det inte hjärtlöst att separera barn från sina föräldrar?

  • barn flyktingar
  • flyktingpolitik
  • illegal invandring
  • nolltolerans
  • USA

Ledare