Kultur

”Berättelsen” – som inte stämmer

Viktor Banke är advokat på Advokatbyrån Thomas Bodström (brottmål, socialrätt, asyl) och har under de senaste åren varit en av de mest framträdande rösterna i flyktingdebatten. Foto: Göran Segeholm.

Flamman möter Viktor Banke som har skrivit en bok om människorna i flyktingvågen, deras väg till Sverige och möten med myndigheterna.

Kultur

Vad betyder titeln?
– ”Andrum” kommer från det ord Stefan Löfven valde när han inför omläggningen av asylpolitiken förklarade vad Sverige behöver. Andrum är också vad de asylsökande kommit hit för att få. Emellan dessa två viljor och behov uppkom en konflikt.

Boken följer ett par ärenden över tid, varför just dessa ärenden?
– De ärenden jag valde är representativa. Alla slutar inte lyckligt.

Du rör dig i boken i en svårnavigerad terräng: vad är svårast att skriva om?
– Svårast har varit att försöka ge en rättvisande bild av de opinionsmässiga, politiska och juridiska skiftningar som skett. Jag har kämpat hårt med det och försökt vara rakt igenom korrekt. En hel del för djärva påståenden om orsakssamband och annat som inte har kunnat backas upp, har därmed strukits.

Du beskriver en offentlig debatt där premisserna successivt har ändrats och där du gradvis har hamnat i opposition med den ”rådande berättelsen”. Vad är det för berättelse?
– Den berättelse, den gängse, som åsyftas är en berättelse där det är självklart att den stora asylmottagningen 2015 var ett misslyckande, och att det var den generösa asylpolitiken som ledde dit.

Hur är den relaterad till flyktingkrisens politiska kontext inom Sverige?
– Man använder, och kommer under lång tid framöver tror jag, att använda hösten 2015 som en förevändning för restriktivare asylpolitik. I Sverige som i EU.

”Skydd går före hållbarhet, i varje fall initialt” skriver du i boken. Vad betyder det?
– Att om någon dyker upp här och behöver skydd, så är det oerhört svårt att se att ett skydd för systemet går före att ge individen skydd. Men det är en mycket svår fråga, och bättre lösningar än så behöver formuleras. Oavsett vad man känner i den avvägningen så saknas hållbara svar.

Du skriver i boken bland annat om de inledningsvis kontroversiella åldersbestämningarna, ID- kontrollerna, tillfälliga uppehållstillstånd och familjeåterföreningar: var befinner vi oss i förhållande till dessa frågor i dag?
– Vad gäller åldersbedömningarna så har vi i dag ett bättre system för åldersbedömning på plats, som färre ifrågasätter. ID-kontrollerna är ju borttagna, men tillfälliga uppehållstillstånd och begränsad familjeåterförening tycks tyvärr ha blivit något av en vanesak. Vilket förstås är enklare, eftersom de inte drabbar de som hörs mest i allmän debatt.

Vem hoppas du ska läsa Andrum?
– Alla som vill förstå det svenska flyktingmottagandet, samt få en bättre bild av våra nytillkomna samhällsdeltagare.

Om du var justitieminister – vad skulle du göra för flyktingarna?
– Med riksdagsmajoritet skulle jag tillåta familjeåterförening igen, och sedan bevilja amnesti för de ensamkommande barn som kom under hösten 2015. Också samhället förlorar på den nuvarande hållningen.

  • Viktor Banke

Kultur