Ledare

Betydelsefull a-kassehöjning

Ledare

Regeringen Löfven blandar och ger. På flera områden, tågsatsningen och bostadspolitiken till exempel, har otillräckliga förslag lämnats, som ibland pekar i rätt riktning. En sak som en socialdemokratisk regering inte kunde undvika att göra var dock att höja taket i a-kassan rejält. Det är ett närmast heligt krav inom partiet och ett som har drivit hårt och länge. Ett av Håkan Juholts största misstag som partiledare var när han tillsammans med dåvarande ekonomiske talesperson Tommy Waidelich 2011 underskattade frågans betydelse och aviserade att det kanske inte skulle bli någon höjning. Det bidrog till hans fall och Stefan Löfven tänker inte göra samma misstag.

Nu höjs taket i a-kassan från 18 700 kronor i månaden till dryga 25 000 och miniminivån höjs från 320 kr till 350 kronor om dagen. Eftersom taket inte har höjts i a-kassan på 13 år var det naturligtvis på tiden. Det är också en väsentlig höjning, som kommer att göra skillnad i plånboken för många arbetslösa. Det har lett till att det idag är mindre än 10 procent av de arbetslösa som faktiskt får ut 80 procent av sin lön i a-kassan. I vissa fall kan man faktiskt tjäna på att istället ta ut socialbidrag, vilket går emot hela idén om a-kassan som en omställningsförsäkring som ska gälla för att kunna upprätthålla levnadsstandarden något så när för en arbetssökande mellan två jobb. 

Genuint borgerliga KI (Konjunkturinstitutet) påpekar naturligtvis direkt till Svenska Dagbladet att höjd a-kassa ”driver upp arbetslösheten” och att ”slopad skatterabatt på unga dämpar sysselsättningen”. Så är det naturligtvis inte – skulle fler vilja bli arbetslösa för att få lyfta den högre ersättningen? – men sant är att det heller inte är en jobbskapande åtgärd. Det är en åtgärd för att inte slå ut alla arbetslösa så att de kan finnas tillgängliga igen när jobb kan finnas. Och det är också en viktigt sak. Det är sant att den här regeringen har en mycket kvar att bevisa vad gäller den ekonomiska politiken och kampen mot arbetslösheten, även om lösningen alls inte ligger i nya eller gamla skattesänkningar eller fortsatt låg a-kassa.

  • A-kassa
  • regeringen
  • vårbudget

Ledare