Inrikes

Bibliotekschef satt i publiken vid samtal med nazist: ”väldigt uppblåst på sociala medier”

En talare som tidigare varit medlem i Svenskarnas Parti bakgrundskollades – och godtogs av biblioteket innan samtalet i förra veckan. Bilden är från en av partiets demonstrationer 2014.

Enhetschefen satt själv i publiken när en företrädare för en våldsam högerextrem grupp diskuterade demokrati under ett panelsamtal på ett bibliotek i Stockholm. Trots massiva kritiska reaktioner från bibliotekets låntagare menar han fortfarande att man gjort rätt.

Inrikes

Mattias Nilsson är enhetschef på kulturenheten i Stockholms stad, och en av de högsta ansvariga för många av stadens bibliotek. Han säger att han står bakom det samtal på ett av de biblioteken där en bokad nazistisk talare ersattes med en representant från Nordisk Ungdom.

Och att han skulle göra det igen.

– För mig känns det mycket mer bekvämt att kunna mötas i ett samtal än att sitta och ha någon sorts hat-verksamhet i skydd av nätet, eller upplopp eller vad det nu kan tänkas vara för någonting, säger Mattias Nilsson till Flamman.

Tror du att alla besökare känner så också? Nordisk ungdom har ju attackerat prideparader och manifestationer… Tror du att låntagarna känner sig lika trygga med det här samtalet på deras bibliotek?

– Nej det är klart vi har fått in massor av reaktioner och kommentarer från låntagare som är bestörta. Och då försöker vi förklara hur vi tänkte och hur vi ser på det så att säga.

Du känner inte att det gjordes misstag från er sida – utan ni gjorde bara det som ingår i ert uppdrag?

– Ja, det anser jag nog att vi gjorde. Så är det. Sen kan man alltid tolka ett uppdrag på olika sätt, och vi tolkade det på det här viset. Jag tror att man måste kunna våga närma sig svåra saker och hitta vägar till det. Det här tänkte vi är ett sätt.

Planen var från början att Jonas de Geer skulle delta i samtalet. de Geer är en veteran i den svenska vit-maktrörelsen, en nazist av den gamla skolan.

Mattias Nilsson förklarar att Patrik Forsén från den våldsamma högerextrema gruppen Nordisk Ungdom tog över Jonas de Geers plats i panelen när de Geer plötsligt blev sjuk.

Därför gjordes inte en ”ordentlig bakgrundskoll” av Fransén.

En sån gjordes däremot på Jonas de Geer, enligt Mattias Nilsson. Vad som framgick vid den var dock inte tillräckligt för att dra tillbaka inbjudan. Det trots att de Geer har en mycket lång och väldokumenterad bakgrund inom den svenska vit makt-rörelsen, bland annat som medlem i nazistiska Svenskarnas Parti. Så sent som förra året arbetade de Geer för den nazistiska podcasten och webbsidan Motpol. Men Mattias Nilsson, som alltså själv var på det aktuella biblioteket för att lyssna på samtalet, ifrågasätter först om det finns mer än ”historiska kopplingar” till rasism och nazism hos Jonas de Geer.

– Nej, men han var ju inbjuden som en fristående tänkare från långt ut på högerkanten, säger han, när Flamman berättar om sammanhanget.

– Sen har det här blivit väldigt uppblåst på sociala medier. Man kan läsa allt från att vi bjudit in en grupp nazister till att de har fått härja fritt. Men det här var ju ett väldigt lugnt panelsamtal, väldigt väl modererat av Stina Oscarson, säger Mattias Nilsson.

Mattias Nilsson vill inte heller lova att man inte kommer att bjuda in nazister eller andra våldsamma högerextremister till samtal på biblioteken i framtiden.

– Vi ville ha den biten med. Vi ansåg att det fyllde ett syfte så som samtalet var planerat och tänk att genomföras, och sedemera också gjordes.

När du säger den här biten – vad är det för bit?

– Grundtanken är att demokratin måste kunna tåla att diskuteras av oliktänkare, folk som har olika synpunkter och infallsvinklar på demokratin. Jag tänker att den dagen demokratin bara kan diskuteras av folk som tycker samma sak, det är då vi är illa ute egentligen.

  • bibliotek
  • demokrati
  • nazism
  • Nordisk Ungdom
  • rasism
  • Svenskarnas Parti

Inrikes