Inrikes

Bokmässa med anarkismen i centrum

Gabriel Kuhn.

Inrikes

… Gabriel Kuhn, som är medarrangör till den anarkistiska bokmässan i Stockholm.

Vad kan besökarna förvänta sig att möta på plats på lördag?
– Framförallt tre saker. För det första, det blir runt 40 bokbord där man kan få information, titta på anarkistiska publikationer och möta projekt som rör politiskt arbete, där till exempel Planka.nu, Ingen människa är illegal och andra finns. För det andra är det ett program som består av ett trettio föreläsningar, workshops, filmer och musik. Den tredje delen är att man ser organiseringen i praktiken. Mässan är arrangerad utifrån principer om direktdemokrati och autonom organisering.


Har ni något speciellt tema?

– Nej, vi hade en diskussion om det, men det fanns olika idéer bland folk i arrangemangsgruppen. Vi hade siktat lite på antirasism och antifascism. Det finns många delar som berör det ändå, men det finns inget allmänt tema.


Varför behövs en anarkistisk bokmässa?

– Det är för att det är en dag då man helt enkelt kan presentera projekt och publikationer som är specifikt anarkistiskt inriktade. I jämförelse med Socialistiskt forum, där en bred vänster representeras, och där anarkisterna får ett hörn så är det här något som vi kan säga att vi har organiserat. Tanken med bokmässan är att den ska vara mer specifik, både för de som ser sig som anarkister och vill hitta vad de letar efter, men även som en dag där den anarkistiska rörelsen presenterar sig.


Hur många besökare räknar ni med?

– Minst 1 000. Det är lite känt nu och har fått uppmärksamhet, så minst 1 000, inte minst med tanke på programmet.
Den anarkistiska bokmässan går av stapeln klockan 9 lördagen den 18 juni vid Midsommargården i Telefonplan.

    Inrikes