Inrikes

Brevet till Ordfront

Inrikes

Vi har informerats om att ledningen för Ordfront Förlag har uttryckt oro med anledning av att majoriteten på det nyligen hållna årsmötet och i den nya styrelsen, genom att insistera på rätten att låta Diana Johnstone höras, äventyrar duktiga författares vilja att samarbeta med Ordfront. I själva verket är det motsatta sant.

Vi betraktar Diana Johnstones ”Dårarnas korståg” som ett enastående verk som visserligen skiljer sig från den konventionella synen, men på ett sätt som håller sig till fakta och rimlighet i en storslagen tradition.

Men oavsett vad man må anse om boken står det mer grundläggande saker på spel, nämligen yttrandefrihet och rätten att uttrycka avvikande åsikter. Vi stöder verkligen den demokratiska majoritet på Ordfronts årsmöte som röstade för att bedyra dessa principer och för att tillbakavisa avståndstagandet från organisationens ledarskap som svar på propagandaattackerna från gängse svensk media.

Det är dessa attacker och ledarskapets underkastelse för det som vi finner förkastlig. Vi vill klargöra att endast i den omfattning Ordfront Förlag förknippar sig självt med sådant oprincipiellt beteende skulle vi vara benägna att göra slut på våra relationer med denna organisation.

Arundhati Roy
John Pilger
Noam Chomsky Michael Albert Tariq Ali
David Barsamian

    Inrikes