Inrikes

Byggnads-sektioner: Inför löntagar­fonder och arbetsplatsdemokrati

Byggnads är LO:s fjärde största förbund och syns ofta i debatterna om fackens löneöknings­modeller och fusk i byggbranschen. Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT.

Riv upp arbetsgivarens rätt att leda arbetet och inför löntagarfonder. När Byggnads går till kongress finns flera system­kritiska motioner. ”Diskussionen är nyttig”, säger facktoppen Jan Andersson.

Inrikes

Arbetsgivarnas rätt att leda och fördela arbetet accepterades av LO i början av 1900-talet i utbyte mot rätten att organisera sig fackligt. Löntagarfonderna – reformen som skulle omfördela företagsvinster till fackligt styrda fonder för att motverka övervinster och på sikt socialisera företagsägandet – ledde till den största striden och förlusten för arbetarrörelsen under andra halvan av 1900-talet.

När Byggnads går till kongress i maj lyfts båda frågorna fram på nytt. Bland hundratals motioner om allt ifrån tandvård till inkomstförsäkringar finns förslag som, om de genomfördes, skulle förändra styrkeförhållandena på hela den svenska arbetsmarknaden.

Dennis Nilsson, vice ordförande i Byggnads Mälardalen och S-politiker i Västerås, har skrivit motionen om löntagarfonder.

– Vi lade den för att ha en lite provocerande rubrik. Man skulle haja till. De löntagarfonder som har varit är inte genomförbara i dag, det finns för mycket motstånd, säger han och fortsätter:

– Intentionen är att vi måste komma till rätta med företagens tillkortakommanden när det gäller fel och brister när de upphandlar. De göder arbetslivskriminaliteten. Då ska inte vi som medlemsorganisation stå för den kostnaden, det får de stå för själva.

Målet är att skapa en riktad löntagarfond för att insatserna mot arbetslivskriminalitet i byggbranschen ska finansieras av företagens egna vinster, snarare än fackförbundens medlemsavgifter. Förbundsstyrelsen föreslår avslag, men Dennis Nilsson hoppas att förslaget åtminstone ska leda till en rejäl debatt på kongressen.

Samma sak gäller förslaget om att riva upp huvudavtalets paragraf 32 – arbetsgivarnas rätt att leda och fördela arbetet. Byggnads har inte skrivit på huvudavtalet, och frågan om arbetsledning ses i allmänhet som avgjord genom beslut som togs av Arbetsdomstolen på 1920-talet och sedan Medbestämmandelagen infördes på 70-talet. Men någon verklig arbetsplatsdemokrati har aldrig införts, och trots att förbundsstyrelsen avslår motionen anser den att frågan behöver lyftas på nytt. Det säger ledamoten Jan Andersson.

– Det finns flera motioner i denna anda. Ofta skrivs de för att få igång en diskussion. Spottar man på stenen tillräckligt många gånger så blir det ett hål.

  • Byggnads
  • Byggnadsarbetareförbundet
  • löntagarfonder

Inrikes