Opinion

Ceta-avtalet hotar arbetsrätten och facklig organisering

Demonstration mot CETA-avtalet utanför EU-parlamentet i Strasbourg. Foto: Jean-Francois Badias/AP/TT

Sveriges starka arbetsrätt kan vara ett minne blott om de nya frihandelsavtalen även undertecknas av Sverige, menar debattören.

Opinion

Tillbaka till arbetet efter att varit föräldraledig inser jag vilket privilegium det är att vara svensk medborgare. De är faktiskt en helt otroligt bedrift som gjorts för att komma dit där vi är idag. Tänk alla som visat mod och kämpat för att visa vägen fram. Man glömmer lätt bort att kampen fortsätter och att vi har ett ansvar att fortsätta visa vägen. För hundra år sedan kunde man inte ana att en hel institution skulle upprätthålla lagar som berör arbetsmiljön.

Men det kanske bara är ett minne blott, för med de nya frihandelsavtalen vill multinationella företag harmonisera arbetsmarknaden runt om i världen. Då hamnar vår svenska arbetsrätt långt ner i prioriteringarna. Arbetsrätten anses vara ett handelshinder i CETA, det nya frihandelsavtalet mellan EU och Kanada. CETA öppnar upp den Europeiska marknaden för amerikanska storföretag och hotar att sätta internationell standard. Här förhandlar man inte längre om tullar istället vill man ha ett så omfattande avtal som möjligt. Det innehåller allt från tjänstehandel, jordbruksregler till direktörs domstolar där stater kan stämmas om deras lagstiftninginitiativ hotar storbolagens vinster.

Det innebär att Sverige riskerar att stämmas av kanadensiska investeringar om vi väljer att lagstifta till skydd för allmän intresse. Direktörsdomstolar hotar framåtsträvande arbetsmiljölagstiftning eftersom de anses vara i strid med avtalet. Tvistlösningsmekanismen har använts allt oftare av multinationella storföretag för att stjäla skattepengar. Investor-State Dispute Settlements (ISDS) är en tvistlösningsmekanism i internationella handels- och investeringsavtal, som syftar till att ge investerare möjlighet att driva rättsprocess mot en stat. Investeringsskydd uppkom efter andra världskriget och användes väldigt sällan. Men nu används dom allt oftare och många gånger hjälper det med att hota med en stämning för att lägga locket på framstegsvänlig lagstiftning.

_____________________________________

Prova Flamman gratis!

Just nu kan du få prova Flamman gratis i en månad. Följ länken för mer information.

  • arbetsmiljö
  • arbetsrätt
  • CETA
  • frihandel
  • frihandelsavtal

Opinion