Opinion

DAB har ingen efterfrågan

”Det finns i dag inga tillräckligt starka skäl för att släcka ned det analoga FM-bandet, som ger rundradio till alla hushåll i hela Sverige”, skriver Jan Wester.

Replik till Rossana Dinamarcas svar på insändaren ”DAB-radio är dyrt och kommersiellt” i Flamman nr 20/2015.

Opinion

Rossana Dinamarca nämner Riksrevisionens rapport men nämner inte att den statliga myndigheten Post- och telestyrelsen är obönhörlig i sin kritik av digitalradioutredningen. Det finns ingen efterfrågan på digital ljudradio med DAB-teknik. ”Fortsätt med analog rundradio på FM-bandet”, säger PTS.
PTS säger i sitt remissvar på digitalradioutredningen att digital teknik i många fall har fördelar framför analog teknik, bland annat genom en högre teknisk spektrumeffektivitet och lägre energiförbrukning. Men det finns i dag inga tillräckligt starka skäl för att släcka ned det analoga FM-bandet, som ger rundradio till alla hushåll i hela Sverige. Dessutom har inget annat land beslutat att helt släcka ned den analoga ljudrundradion i frekvensbandet 87,5-108 MHz.

PTS säger också att det saknas faktaunderlag till påståendet att det finns ett behov av fler program och större mångfald. Det finns ingen verklig efterfrågan på digitalradio hos radiolyssnarna. Det saknas både underlag och analys som visar på en konsumentdriven efterfrågan på marksänd digital ljudradio.
Rossana menar att DAB är gratis och att det är en stor fördel. Det där är ju en sanning med modifikation. Utrustningen för användaren kostar pengar.
Eftersom de flesta under årens lopp samlat på sig flera radioapparater, glöm inte klockradioapparater och liknande, som vid ett sådant här beslut görs oanvändbara över en natt. Jag roade mig med att räkna alla radioapparater jag har i dag. Jag kommer fram till sex stycken. Då har jag räknat in klockradioapparater, bilstereon och ”tuners” i stereoanläggningar. Och just ”tunern” lär inte bli gratis att byta ut. Värst är det ju för dem som har integrerade enheter där inte tunern kan bytas separat utan hela anläggningen måste bytas.
Detta ihop med PTS remissvar anser jag borde begrava frågan för all framtid!

    Opinion