Inrikes

Dadgostar om Nato: ”Den här riksdagen har inte mandat att fatta beslutet”

V-ledaren talar i Stockholm under första maj-firandet 2022. Foto: Sören Andersson/TT

Vänsterpartiet kräver att Sverige ska folkomrösta om ett eventuellt Nato-inträde. Samtidigt säger partiledare Nooshi Dadgostar att de mellanstatliga säkerhetsavtal som försvarsminister Peter Hultqvist har slutit är viktiga, och uttrycker förståelse för att vänsterpartier i andra länder är mer positiva till Nato.

Inrikes

 

Efter en inledande tystnad har Vänsterpartiet nu satt ner foten i Natofrågan. Partiet är fortsatt emot ett svenskt medlemskap trots det förändrade europeiska säkerhetsläget, och kräver en folkomröstning inför ett eventuellt inträde. Partiledare Nooshi Dadgostar säger till Flamman att det är en demokratifråga.

– Det innebär stora åtaganden för Sverige i generationer framöver, och svenska folket måste få göra sin egen bedömning av den här frågan och få de olika argumenten presenterade för sig. I dag har vi en väldigt stark slagsida i debatten, där det bara är de gamla vanliga Natoförespråkarna som syns. Debatten skulle behöva breddas.

I samband med sitt första uttalande om Natofrågan i mitten av april krävde V-ledningen, som alternativ till Nato, att Försvarsmakten får mer resurser för att bli ”stark, men också flexibel”, att fler ska göra värnplikt och att det civila försvaret rustas upp. Frågan nämns dock bara en gång i den vårbudgetproposition som partiet presenterade under tisdagen.

Vad är ert svar på hur Sverige, och kanske framför allt Gotland, ska försvaras?

– Vänsterpartiet behöver också titta på vår säkerhetspolitik efter 24 februari (datumet för Rysslands invasion av Ukraina, reds. anm). Vi behöver rusta upp vårt militära försvar, som i mycket högre utsträckning behöver försvara Sverige och inte främst vara ett insatsförsvar ute i världen. Vi behöver också stärka vårt civila försvar oerhört mycket, det märktes under pandemin, säger Dadgostar och fortsätter:

– Och vi bygger vår säkerhet tillsammans med andra demokratier och länder som delar våra värderingar. Den typen av avtal har Sverige redan nu, och de behöver utvecklas och fördjupas ytterligare. Många av dem gäller både i fredstid, i kristid och i konfliktsammanhang.

Därmed närmar sig V-ledningen det som i medier har kallats ”Hultqvistdoktrinen”, döpt efter Sveriges försvarsminister: att Sverige ska upprätta ett eget nätverk av försvarsavtal med andra länder men inte gå med i Nato. En del av de nuvarande avtalen är tecknade med just Nato. När Dadgostar nyligen pressades av Svenska Dagbladet om sin syn på värdlandsavtalet med Nato sade hon att saken behöver analyseras. När partiprogrammets krav på en upplösning av militäralliansen kom på tal svarade hon att programmet är ”skrivet under en helt annan tid”.

På V:s valkongress – ett par veckor innan Rysslands invasion – utkämpades en mindre konflikt om just Nato. Göteborgsdistriktet föreslog att Natomotståndet skulle föras in i valplattformen. Partistyrelsen argumenterade emot det och menade att en valplattform behöver vara avskalad, men fick se sig besegrad när en stor majoritet av ombuden röstade för motionen. Ett beslut som sannolikt hade gjort det svårare för V-ledningen att uttrycka osäkerhet om Nato nu, som det finska systerpartiet Vänsterförbundet har gjort. Men när Dadgostar får frågan om det nyliga medlemstrycket på kongressen påverkade ledningens snabba ställningstagande pekar hon istället längre bakåt i partiets historia:

– Vänsterpartiet har ju väldigt länge varit emot en Natoanslutning därför att det viktiga för oss är Sveriges trygghet. Vi har under mycket lång tid stått utanför krig just på grund av vår fasta och tydliga alliansfria position i världen.

Mycket pekar på att S ändrar sig om Nato, och då finns en stor majoritet i riksdagen. Hur kommer ni driva frågan då?

– Man ska komma ihåg att det bara var några månader sedan som försvarsministern sa att han aldrig skulle föra in Sverige i Nato. Och en majoritet av svenska folket har ju röstat på partier som varit väldigt tydliga med att de inte ska gå med i Nato. Det har varit ett löfte. Så den här riksdagen har inte mandat att fatta det beslutet. Därför kommer vi fortsatt driva på för en folkomröstning, säger Dadgostar och fortsätter:

– Det stannar inte heller vid en ansökan utan måste ratificeras i slutändan. Och det kan ju ta mycket lång tid. Så den här forcerade tidsplanen är udda och historisk på många sätt, och den kommer inte leda till att vi direkt går med i vilket fall som helst. Vi kommer fortsatt tycka att vi måste avgöra den här frågan i en folkomröstning.

Flamman har tidigare rapporterat att finska Vänsterförbundet är mer osäkert i sin Natokritik och kan vara på väg att byta ståndpunkt. Dadgostar ser dock ingen risk för en försvagad relation till de finska partivännerna.

– Vi har mycket stor respekt för att olika länder gör olika bedömningar. Det är inte alls ovanligt, vi har haft en liknande situation när det handlade om EMU, där vi gjorde olika bedömningar i de olika länderna.

  • försvarspolitik
  • NATO
  • Nooshi Dadgostar
  • säkerhetspolitik

Inrikes