Nyheter

Dags att börja prata vapenexportens konsekvenser

”Svensktillverkade vapen, liksom licenstillverkade sådana, finns de facto i länder som Irak och Syrien”, skriver debattören. Foto: FREDRIK PERSSON/TT.

Hur tänker ni om vapenexporten, Stefan Löfven och Morgan Johansson? Debattören Jürgen Wall undrar.

Nyheter

 


Antalet asylsökande
i Sverige ligger, även om 2016 innebar ett drastiskt trendbrott, sedan 2012 på historiskt höga nivåer. Att 2016 var ett kraftigt trendbrott beror på en åtstramad flyktingpolitik, inte på att antalet flyktingar i världen plötsligt blivit färre. Mellan 2012 och 2015 ökade antalet asylsökande från Afghanistan från 5 000 till 42 000, från Irak från 1 000 till 21 000, från Syrien från 8 000 till 51 000. Antalet asylsökande totalt ökade från 44 000 till 163 000.
Mellan 2012 och 2015 uppgick den svenska vapenexporten till 37,3 miljarder svenska kronor, och Sverige var nummer 12 i världen sett till total export av krigsmateriel.
Här är inte utrymmet att diskutera för och emot vad gäller vapenproduktion eller vapenexport, och att påvisa ett direkt samband mellan svensk vapenexport, flyktingskap och asylsökande låter sig svårligen göras. Däremot är det allas vårt ansvar att åtminstone försöka lyfta frågan, och detta gäller självklart först och främst våra politiskt folkvalda liksom näringslivet (en fåfäng förhoppning?).

Svensktillverkade vapen, liksom licenstillverkade sådana, finns de facto i länder som Irak och Syrien. Inom demografin laborerar man med push-faktorer, det vill säga faktorer som frivilligt eller ofrivilligt får människor att lämna sina hem. Sambandet mellan vapen och de flyktingströmmar vi nu ser kan knappast bli starkare!
Sveriges regering är, även om tillståndsgivningen delegerats till Inspektionen för strategiska produkter (ISP), ytterst ansvarig för vapenexporten. Stefan Löfven; Hur tänker du om vapenexport och flyktingskap? Tänker du lyfta frågan?
Ansvarig minister är justitie– och migrationsministern. Morgan Johansson; Hur tänker du? Tänker du lyfta frågan?
Den svenska nationalstaten ställer sig stolt bakom Nobelpriset, och man applåderar alla pristagare likvärdigt. 2016 erhöll Bob Dylan litteraturpriset, och jag citerar ur Masters of war i vilken Dylan attackerar vapentillverkarna;

I hope that you die
I´ll stand over your grave
Til I´m sure that you´re dead

  • asylsökande
  • vapen
  • vapenexport

Nytt