Opinion

Dags för en översyn av Vänsterpartiets Syrienpolitik!

Vänsterpartiet måste lämna sin naiva och oansvariga politik vad gäller Syrien”, skriver debattörerna. Foto: AP/TT.

En fristående Syrien-politik från vänster får inte vara naiv och oansvarig, menar fyra V-märkta debattörer.

Opinion

För en tid sedan gjorde Jonas Sjöstedt ett ogenomtänkt inlägg på Twitter där han skrev att ”allt” talar för att det är Assad-regimen som ligger bakom gasattacken i Douma 7 april”. Det var ett slarvigt uttalande eftersom det ännu inte är klarlagt om det överhuvudtaget ägde rum någon gasattack och än mindre vilken part som i så fall bär ansvaret. Några av oss påpekade detta i ett inlägg på Vänsterpartiets interna debattsida och frågade vilka belägg Sjöstedt hade för att ”allt” talade för Assad-regimen. Vi fick det föga upplysande svaret av Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson Yasmine Posio Nilsson att ”mycket tyder på det” i stället för ”allt”.

Vi anser att såväl Sjöstedt som Posio Nilsson snarast reflexmässigt och utan belägg därmed ställer sig på samma sida som USA, Storbritannien och Frankrike i Syrienkriget. Stater som knappast har någon stolt historia vad gäller fred och demokrati i denna del av världen. Tänk bara på hur USA ljög om Iraks massförstörelsevapen 2003 och på hur Storbritannien under premiärminister Tony Blair lydigt ställde sig bakom Irakkriget med över en miljon döda som resultat och som dessutom bäddade marken för IS.
När USA, Storbritannien och Frankrike folkrättsvidrigt bombade Syrien efter den påstådda gasattacken av den syriska regeringssidan i Douma så var Vänsterpartiets kritik modest och man var nog precis som utrikesminister Wallström förstående till denna trots att attacken stred mot folkrätten.

Menar Yasmine Posio Nilsson att omvärlden, tillexempel USA och Turkiet, ska bestämma vem som ska leda ett framtida Syrien

I botten på Vänsterpartiets nuvarande Syrienpolitik ligger det som till exempel Posio Nilsson skrev i sin slutreplik på debattsidan V-debatt till vår kritik av Sjöstedt nämligen påståendet ”En politisk lösning behöver inkludera en demokratisk övergång, men också att Assad lämnar över makten – om det råder ingen tvekan”.
Vad menar Posio Nilsson med det? Menar hon att omvärlden, till exempel USA och Turkiet, ska bestämma vem som ska leda ett framtida Syrien? Och hur ska det gå till? Ska Assad störtas med militärmakt? Och av vem? USA, Storbritannien, Frankrike, Israel, Turkiet eller ska man förlita sig på IS eller al-Qaida? Och ska Sverige och Vänsterpartiet stödja detta?

Nej det är orimligt och en farlig politik. Det måste vara det syriska folket som ska utse sina egna ledare. Det har även fastslagits FN:s säkerhetsråds resolution 2254 (dec 2015). Vänsterpartiet måste lämna sin naiva och oansvariga politik vad gäller Syrien och i stället föra politik grundad på folkrätten och med fokus på att stödja FN:s arbete att få till en fredlig lösning av Syrienkriget.

 

_____________________________________

Prova Flamman gratis!

Just nu kan du få prova Flamman gratis i en månad. Följ länken för mer information.

  • syrienkriget
  • vänsterpartiet