Opinion

Dåliga exempel från den europeiska arbetsmarknaden

Hotellstäderska. Ett jobb som om du har tur ger dig en lön över minimilönen på 739 euro. Foto: Nick Harris/Flickr.

Marita Larsson, delvis bosatt på Fuerteventura, om vad som kan hända med den svenska arbetsmarknaden om den harmonieras med den europeiska.

Opinion

Den europeiska arbetsmarknaden skall vara tillgänglig för alla EU-medborgare och därför behöver regler och arbetsvillkor harmoniseras och bli desamma. Polska byggarbetare arbetar med mycket dåliga polska anställningsvillkor i den svenska byggsektorn och konkurrerar med svenska byggarbetare. Med detta i åtanke ser framtiden inte ljus ut. De svenska arbetarna kommer på längre eller kortare sikt att få sina löner sänkta (precis som i till exempel Spanien och Grekland) och arbetsvillkoren kommer definitivt att försämras. Det finns i Sverige inte något av de stora partierna som är modigt nog för att göra något åt detta. IMF och Världsbanken kan komma att klaga på svensk arbetsmarknadspolitik. IMF talar om hur duktig den svenska minoritetsregeringen är som uppfyller kraven som andra länder som Spanien och Grekland har blivit tvingade till.

Därför är det mycket oroande att se hur den spanska arbetsmarknaden nu ser ut efter att Mariano Rajoy-regimen tagit emot lån från Världsbanken, Europiska Centralbanken samt IMF.
Under min senaste jobbintervju inom service-sektorn på Kanarieöarna ser man det tydligt. På ett bra jobb, enligt de flesta, ligger lönen flera hundra euros högre än den stipulerade minimilönen i landet på 739 euros. Jag blir erbjuden 1185 euro för ett heltidsjobb, 40 timmar i veckan med 30 dagars semester (7 dagar per vecka räknas av, så 4,2 veckors ledighet.)

Inga ob-tillägg för helger, röda dagar eller storhelger. Om jag jobbar extra får jag ledigt timme för timme

Det som kallas för geografisk rörlighet är ett av villkoren för arbetet vilket betyder att jag kan skickas att arbeta på alla olika enheter inom företaget. På Fuerteventura betyder det att jag kan jobba en dag i Costa Calma, en dag i huvudstaden 50 kilometer bort för att nästa dag jobba på annan ort 100 kilometer bort. Transporten måste jag själv stå för. Inga ob-tillägg för helger, röda dagar eller storhelger. Om jag jobbar extra får jag ledigt timme för timme. Om jag inte är felinformerad gäller dessa anställningvillkor inom en hel del bemanningsföretag i Sverige.
Dessutom behöver inte arbetsgivaren meddela mitt schema med mer är tre dagar i förväg. Vad gör den som har barn? Eller den som måste till läkare en viss dag? Om jag ska operera mig? Eller har jag inte rätt att planera min egen tillvaro utan ska man alltid vara tillgänglig för att arbeta i detta nutida Europa?

Har jag tur är det inte delade turer på arbetsplatsen. Om man arbetar delade turer så kan arbetsdagen se ut på följande sätt; arbete 9-13, upphåll 13-17 för att sedan åter arbeta 17-21. Om jag då befinner mig 100 kilometer från mitt hem, var får jag då min vila mellan passen?
I Sverige har redan en hel del kommuner tvingat sina hemtjänstanställda arbeta på detta sätt trots de anställdas protester. Eftersom den europeiska arbetsmarknadens villkor och löner ska bli desamma på längre sikt, så är detta en varning för hur det snart kommer att se ut även i Sverige. Vi är redan på väg.
Men än så länge ligger inte minimilönen på 739 euro, fortfarande finns det ob-tillägg och rätt till ett någorlunda planerat schema. Därför behövs nu krafttag för att våra arbetsvillkor inte ska försämras ytterligare. Om vi inte gör något kommer den unga generationen få leva på samma utsatta sätt som de som levde på trettiotalet!

 

_______________________________

Prova Flamman gratis!

Just nu kan du få prova Flamman gratis i en månad. Följ länken för mer information.

  • europeiska arbetsmarknaden

Opinion