Inrikes

De vill motverka en nedsupen arbetarklass

Hallå där…

Inrikes

… Johan Persson som är ordförande för den nybildade organisationen Nyktra Socialister.
Vad är kopplingen mellan socialism och nykterhet?
– Det finns en historisk koppling mellan arbetar- och nykterhetsrörelsen. Socialdemokrater såväl som kommunister har haft en restriktiv alkoholpolitik. Och det finns en tradition av att kapitalisterna försöker passivisera arbetarklassen med alkohol. Under det tidiga första maj-firandet drog man exempelvis ut tunnor med öl till Gärdet så att folk skulle dricka i stället för att lyssna på talarna.
– När jag jobbade i somras handlade snacket bland arbetskamraterna om att man skulle supa till helgen för att orka med. Vi har en kultur som bygger på att man gör saker som är alienerande.
Vad har ni för planer att göra?
– Framför allt att bygga organisationen. Vi ska också starta en blogg och utveckla den feministiska analysen av alkoholpolitik. Alkohol och droger drabbar män och kvinnor på olika sätt. Alkoholkapitalet har svårt att exponera på en marknad av västerländska män, de dricker redan så mycket. I stället riktar man in sig på kvinnor i tredje världen, särskilt i Asien.
Varför ska man gå med i er förening?
– För att vi behövs, kampen för nykterhet är en viktig del av socialismen. En nedsupen och nedknarkad arbetarklass är inte bra.
Är onykterhet ett problem bland socialister?
– Ja eftersom socialistiska organisationer reproducerar den alkoholkultur som råder i samhället. Man tjänar pengar på sina kamrater genom att ha pubkvällar där man ska dricka öl och diskutera politik. Vänstern blir inte en trygg arena för dem som inte vill eller kan dricka alkohol.

    Inrikes