Utrikes

Debatten hårdnar om drönarattacker

CIA ska enligt uppgift ha begärt större frihet att utföra drönarattacker.

Samtidigt som Barack Obama precis har inlett en ny fyraårig period som USA:s president, pågår en debatt inom administrationen om hur man ska hantera den växande kritiken mot landets användning av förarlösa flygplan, så kallade drönare.

Utrikes

Drönarattackerna har blivit alltmer ifrågasatta, både offentligt och inom administrationen. Högt uppsatta medarbetare inom Obama-administrationen har i flera månaders tid diskuterat en ”regelbok” för användningen av drönare mot misstänka terrorister. Denna är tänkt att innehålla detaljerade regler för vilka som ska få ingå på så kallade ”dödslistor”, samt under vilka omständigheter dessa personer ska tillåtas att dödas med hjälp av drönare. Debatten handlar även om huruvida dessa regler sedan ska offentliggöras.
Under de senaste fyra åren har drönarattackerna spelat en mycket framträdande roll i USA:s kamp mot al-Qaida och dess allierade.
Underrättelsetjänsten CIA, som sköter drönarprogrammet i Pakistan och delar ansvaret för drönarattacker i Jemen med Pentagon, ska enligt uppgift ha begärt större frihet att utföra attacker. Samtidigt ska John Brennan, som nyligen utsågs till ny CIA-chef av Obama, ha begärt att reglerna snarare skärps, samt att drönarattacker används mer restriktivt och under mindre hemlighetsmakeri.
Enligt uppgifter som på måndagen publicerades av Washington Post kommer dock diskussionen att sluta i en rad kompromisser. En av dessa ska vara att CIA tillåts fortsätta med sina Afghanistan-baserade drönarattacker i grannlandet Pakistan under de kommande två åren enligt de nu gällande reglerna. Detta under samma period som USA förväntas dra tillbaka sina styrkor från landet, från nuvarande 66 000 soldater till 10 000, eller färre.

Meningslösa regler

Uppgiften att just Pakistan inte skulle komma att ingå i den kommande ”regelboken” för användningen av drönare har dock redan kritiserats av Micah Zenko, vid den inflytelserika tankesmedjan Council on Foreign Relations. Zenko, som är författare till en ny rapport om drönarpolitiken, vilken haft stor inverkan på den pågående debatten, menar att ett exkluderande av Pakistan skulle göra att de nya reglerna skulle bli ”i grunden meningslösa”. Detta eftersom 85 procent av de riktade tillslag som USA har utfört vid sidan av slagfältet sedan terrordåden 2001 har genomförts i just Pakistan, enligt Zenko.
Sedan terrordåden den elfte september 2001 har USA närmare 425 riktade attacker, varav de allra flesta med hjälp av drönare. Dessa har genomförts i minst tre länder – Pakistan, Jemen och Somalia.
Sammanlagt bedöms fler än 3 000 människor ha dödats vid dessa attacker, vilket är fler än antalet offer vid terrordåden den elfte september. Hur många av de dödade som verkligen har varit medlemmar av terroristorganisationer, eller varit oskyldiga civila, har varit föremål för intensiva debatter.

Bildskärm i USA

Vanligtvis sitter den som styr en drönare framför en bildskärm långt borta från platsen där attacken utförs. Operatören kan sitta så långt bort som i den amerikanska delstaten Nevada, över tusen mil från tillslagsplatsen.
De första drönarattackerna utfördes mot specifika identifierade, misstänkta terrorister som fanns med på ”dödslistor” som satts samman av amerikanska underrättelseorgan. Men med tiden har, i synnerhet i Pakistan, attacker även börjat utföras mot hela grupper av misstänkta terrorister, vars exakta identiteter är okända.

    Utrikes