Rörelsen

Debattsvar: Det är ingen skam att förändra sin politik

"Vad gäller Afghanistan har Vänster­partiet fört en tydlig politik där vi i över femton års tid krävt att Sverige ska lämna de militära insatserna", skriver insändarskribenterna. Foto: Sameer Najafizada/AP/TT.

Att byta politik är inte fel – det är utveckling, skriver tre företrädare för Vänsterpartiet som svar på Gustav Landströms debattartikel.

Rörelsen

”Vänsterpartiet måste göra upp med sitt stöd till kriget i Afghanistan”, kan vi läsa på Flamman.se den 16 augusti. I Gustav Landströms debattartikel målas en bild av att det som parti är fel att byta politik, position och åsikt.

Vänsterpartiets utrikespolitik är väl förankrad i våra värderingar och visar vilka vi är som parti och hur vi vill verka för att göra världen bättre.

Men att utveckla politiken är en central del av partiets arbete. Både för att vi lever i en föränderlig värld och för att göra oss relevanta i den politiska debatten. Det kräver inte att en som parti backar och skriver vitböcker om eventuella felaktigheter i tidigare politiska ställningstaganden.

När det gäller Afghanistan har Vänster­partiet fört en tydlig politik där vi i över femton års tid krävt att Sverige ska lämna de militära insatserna. Om det finns det enligt oss en stor enighet i Vänsterpartiet i dag. Det är dock riktigt att Vänsterpartiet initialt stöttade Sveriges militära insatser som syftade till att bekämpa internationell terrorism, något som var väldigt omdebatterat inom partiet.

När det gäller Libyen så är Vänsterpartiet i dag tydliga i vår kritik av EU:s civila och militära insatser. Vi är det enda partiet i Sverige som motsätter oss EU:s insats IRINI och dess föregångare SOPHIA och har under lång tid reserverat oss och röstat emot utvecklingen av Sveriges och EU:s Libyen-politik. Något som ofta sker i det tysta i det ordinarie parlamentariska arbetet i Riksdagen och Europaparlamentet.

Vänsterpartiet samarbetar också med vänsterpartier över hela världen, bland annat inom Nordic Green Left Alliance i Europaparlamentet och inom ramen för Vänsterns Internationella Forums utveckling­sarbete. Vi har täta band med HDP i Turkiet och besökte nyligen PT:s kongress i Brasilien. Vi lär av varandras erfarenheter och utvecklas därmed både som parti och i vår internationella politik.

Det är avgörande för en stark vänster att vi bygger en förtroendekultur där vi har förtroende för varandra och för våra valda kamrater. I en föränderlig värld och aktiv mediedebatt finns ett tydligt behov av att snabbt ta ställning och formulera politik för att vara relevanta i den politiska debatten. Samtidigt ska partiets politik och ställningstaganden alltid förankras internt i partiet, partistyrelsen och i förlängningen Kongressen, som alltid har sista ordet. Exemplet som Gustav Landström tar är ett exempel på när just det skett och där partistyrelsen fattat majoritetsbeslut om politikens inriktning.

I våras hölls det första digitala interna partimötet om utrikespolitik, detta efter önskemål från ett flertal partimedlemmar. Det blev en lyckad kväll och ett gott exempel på att vi prövar nya metoder och vägar för att öka de utrikespolitiska diskussionerna inom partiet. Den typen av diskussioner hoppas vi kunna få till fler gånger.

  • Afghanistan
  • mellanöstern
  • vänsterpartiet

Opinion