Opinion

Demokratin är satt ur spel i Katalonien

Anna Gabriel från katalanska gräsrotsvänstern CUP har tvingats till exil i Schweiz för att undkomma spanska myndigheters förföljelse och hot om repressalier på grund av hennes parlamentariska arbete i Katalonien. Foto: Manu Fernandez/AP/TT

Det råder en anmärkningsvärd tystnad om det politiska läget i Katalonien, trots att folkvalda politiker sitter fängslade eller har tvingats i exil. Det skriver ett antal debattörer som vill väcka debatten om Europas demokrati. 

Opinion

Den 20 februari meddelade den tidigare parlamentarikern Anna Gabriel från katalanska gräsrotsvänstern CUP att hon tvingats till exil i Schweiz för att undkomma spanska myndigheters förföljelse och hot om repressalier på grund av hennes parlamentariska arbete i Katalonien.

Anna Gabriels situation är knappast unik för de katalanska folkvalda politikerna. I skrivande stund sitter sedan tre månader delar av den tidigare katalanska regeringen i fängelse i Madrid. Utan rättegång och med yrkanden på trettioåriga fängelsestraff. Andra är villkorligt fria och resten av regeringen, med president Puigdemont i spetsen, befinner sig i exil i Bryssel. Spanien drog in sin arresteringsorder och den har inte återställts av Högsta Domstolen i Madrid, eftersom anklagelserna mot Puigdemont och andra självständighetsförespråkare inte hör hemma i en rättsstat. Även företrädare för katalanska medborgarorganisationer som ANC och kulturplattformen Omnium är sedan fyra månader frihetsberövade. De politiska förföljelserna drabbar allt från tjänstemän inom den katalanska förvaltningen till borgmästare och vanliga medborgare.

Sverige måste kräva att Spanien slutar förfölja självständighetsförespråkare av politiska skäl.

EU har alltsedan folkomröstningen den 1 oktober 2017 för självständighet i Katalonien – då världen förfärades över den spanska polisens brutalitet – iakttagit tystnad och i vissa fall öppet godkänt Spaniens handlande. Med Anna Gabriels exil i ett icke EU-land kommer Spaniens handlande mot katalanska självständighetsförespråkare att dra till sig världens uppmärksamhet. Nu kommer inte bara spanska myndigheters odemokratiska tillvägagångssätt att fördömas, utan dessutom kommer EU:s tystnad att ifrågasättas.

Vi vill uppmärksamma den svenska opinionen, regeringen och riksdagen på de katalanska politikernas och civilsamhällets ohållbara situation. Som medlemsstat måste Sverige hävda EU:s stadgade respekt för mänskliga rättigheter. Den svenska regeringen måste agera såväl politiskt som diplomatiskt gentemot Spanien och inom EU. Sverige måste kräva att Spanien slutar förfölja självständighetsförespråkare av politiska skäl. De frihetsberövade måste friges, de som tvingats i exil ska ha rätt att återvända till Katalonien och alla pågående rättsprocesser mot självständighetsförespråkare på grund av politiska skäl måste upphävas omedelbart.

Anna Jörgensdotter, författare
Marco Venegas
, riksdagsledamot (MP)
Ann-Margarethe Livh
, bostads- och demokratiborgarråd i Stockholms Stad (V)
Oriol Poveda
, doktor i religionssociologi vid Uppsala Universitet
Jakob Svensson
, demokratiforskare vid Malmö Universitet
Toni Gargallo
, svensk-katalan självständighetsförespråkare
Francisco Contreras
, ordförande i Solidaritetshuset

_____________________________________

Prova Flamman gratis!

Just nu kan du få prova Flamman gratis i en månad. Följ länken för mer information.

  • EU
  • exil
  • Katalonien
  • självständigt Katalonien