Rörelsen

Demokratin måste bli lättare att delta i

Demokrati på arbetsplatsen måste bli ett politiskt mål igen, menar skribenterna. Foto: Fredrik Sandberg/TT.

Demokratin måste innebära mer än att gå och rösta vart fjärde år.

Rörelsen

Det är nu mindre än ett år kvar till valet, och de flesta av oss vet vad detta innebär: alla över 18 får rösta och därmed vara med och välja vilka som ska sitta i riksdag, region- och kommun­fullmäktige. Denna praktik, till­sammans med ett antal rättigheter, är vad vi brukar kalla demokrati. Det råder enighet om att demokrati är något som är bra och viktigt att försvara, men vi måste också uppmärksamma att demokratin i dag är bristande och ofullkomlig.

Principen i vår demokrati sägs vara en person, en röst, där alla röster väger lika – men den ekonomiska maktens stora vikt och det faktum att denna är extremt ojämnt fördelad under­minerar det. Den ekonomiska makten, som är begränsad till några få, är i stor utsträckning synonym med makten över hela samhället. Konsekvensen blir att vad vi röstar på får minskad betydelse. Ett exempel är hur några få personer äger majoriteten av alla tidningar och sociala medier, och därmed oundvikligen har en enorm påverkan på samhällsdebatten och inflytande över tankar och åsikter. Privatisering av gemensamt ägda verksamheter gröper ur den lilla bit makt vi har och minskar vårt inflytande över våra egna liv genom att vi då inte längre är med och bestämmer över styrningen av dessa.

Idén att demokrati inte skulle gälla ekonomin är befängd och den avgränsningen finns bara för att någon tjänar på det. Det finns många fördelar med demokratisk kontroll över produktionen och ekonomin, till exempel an­passning efter mänskliga behov och möjlig­görande av om­ställningen till ekologisk håll­bar­het i stället för att sam­hället styrs enligt kapitalismens mekanismer. Demokrati på arbets­platsen, där man till­sammans får välja sin ledning och styra över arbetet, borde vara en själv­klar­het och bli verklighet.

Vi i Ung vänster menar att dagens demokrati är en bristande, ofullkomlig form som skulle kunna innebära så mycket mer. Vi anser att dagens parlamentariska demokrati måste utvecklas, expanderas och bli lättare att delta i. Det skulle ske på bekostnad av den ekonomiska elitens inflytande och makt, men vinsterna för de flesta av oss skulle bli så mycket större.

  • demokrati
  • val

Opinion