Rörelsen

Den blåbruna budgeten offrar flyktinginvandrares pensioner

Bibikhal Uzbeki var med sina 107 år världens äldsta flykting när hon utvisades av Migrations­verket 2017. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT.

De gångna veckornas politiska händelser kommer att öka antalet fattigpensionärer. I den gemensamma budgeten mellan SD, KD och M försvinner den så kallade hemlandstidsregeln 2023, vilket kommer att drabba tusentals flyktingpensionärer.

Rörelsen

Efter överenskommelsen mellan Vänsterpartiet och regeringen dominerar nu pensioner den politiska debatten. Men med en blåbrun budget är det svårt att se någon avsevärd höjning av garantipensionen i sikte. I stället innehåller budgetförslaget besparingar på bekostnad av de allra mest utsatta seniorerna i vårt samhälle – personer som har fått skydd i Sverige från krig och förföljelse i andra länder. Detta sker genom avskaffandet av “hemlandstidsregeln” som ger rätt till hela garantipensionen för flyktingar.

De extremt tekniska lagförslagen är svårförståeliga för alla som inte är pensionsexperter. Därför lyfter vi i föreningen Pensionsrättvisa gång på gång riskerna med hemlandstidsregelns borttagande, som tyvärr ser ut att snart bli en realitet.

I korthet är hemlandstidsregeln en särregel som gör det möjligt för personer med skydds- och flyktingstatus att kvalificera sig för garantipension genom att tillgodoräkna sig tid i hemlandet som pensionsgrundande. Avskaffandet betyder att människor som går i pension från och med år 2023 inte kommer att få garantipension utan i stället måste genomgå behovsprövning årligen.

Efter regeringens egen kalkyl skulle avskaffandet av hemlandstidsregeln innebära att personer i den berörda gruppen får cirka 2 000 kronor mindre i månaden. Som försök till substitut hänvisas människor till det behovsprövade äldreförsörjningsstödet. Resultatet visar att mer än var tredje man och nästan varannan kvinna som är berättigad stödet inte får det. På så vis blir konsekvenserna för berörda pensionärers ekonomi mycket större än vad regeringen beräknar.

Röster som tycker att borttagandet är rimligt lutar sig mot principen om att alla ska behandlas lika, utan specialregler. Men verklig rättvisa kan bara uppnås när vi jämnar ut de väldigt olika grundförutsättningar vi har. Lika lite som någon väljer att födas i Sverige, väljer någon att födas i krig och förföljelse.

Pensionsfrågan har äntligen satts på agendan och är en fråga brännande nog för att kunna fälla regeringar och budgetar. Detta är vi i Pensionsrättvisa glada för. Men vi är långt ifrån ett system där ingen riskerar fattigpension. Vi uppmanar därför hela vänsterrörelsen att organisera sig för skydda garantipensionen för flyktingar.

  • fattigpensionärer
  • pension

Opinion