Rörelsen

Den nya S-regeringen är ett hot mot vårt vatten

En skylt står vid en barrikad som byggts vid den planerade gruvan i Kallak. Foto: NTB/TT.

Regeringens vurm för gruvnäringen måste upphöra.

Rörelsen

Den nya näringsministern tillika tidigare LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson hann knappt sätta sig på ministerstolen innan det kom ett uttalande om att regeringen ska verka för nya gruvor i Sverige. Näringsministern klargjorde sitt stöd för olika gruvprojektet med att säga: ”Socialdemokraterna älskar gruvor!”

Man tar sig för pannan när den nytillträdde S-ministern nu vill verka för att olika utländska gruvföretag ska få lättnader för att kunna öppna två miljöfarliga gruvor. Projektet i Kallak drivs av det brittiska gruvbolaget Beowulf Mining. Det har fått nej av länsstyrelsen i Norrland på grund av att gruvan bland annat kommer skada samernas rennäring. Även FN-organet Unesco har uttryck stor oro för hotet mot världsarvet Laponia. Länsstyrelsen i Jönköpings län har också avslagit det kanadensiska gruvbolaget Leading Edge Materias planer på att etablera en gruva vid Norra Kärr i Gränna som i nu­läget hotar 300 000–400 000 människors vatten­försörjning från sjön Vättern. Ett till­stånds­ärende som nu ligger på riksdagens bord.

Det måste vara en tankevurpa när en S-minister nu vill verka för att utländska gruvbolag ska få möjlighet att påverka vår miljö för all framtid för en kortsiktig ekonomisk vinning. Eller är det numera en regel att byta fot som tidigare S-ministrar gjort? Från LO och S till riskkapitalisternas försök att göra våra landskap obeboeliga. Det vittnar även om en stor okunskap om vad en gruva vid Norra Kärr kommer innebära då berget innehåller både uran, torium och bly, ämnen som inte får släppas ut. Dessutom kommer gruvan att göra ett stort ingrepp i naturen med ett dagbrott om tio kvadratkilometer i diameter och med ett djup om cirka 160 meter. Detta i ett böljande naturlandskap på bergets högsta punkt med avrinning till nordens näst största vattentäkt. Utvinningen av dessa metaller kan inte vara genomtänkt då bergmassan vid bearbetning kommer att bestå av 99 procent miljöfarligt avfall. Kan det vara så att Karl-Petter Thorwaldsson har blivit påverkad av att EU nu vill att vi som medlemsland ska förse unionen med den särskilda metallen av geopolitiska skäl?

Nu gäller det för riksdagen att inse att om vi inte har dricksvatten, som är en bristvara i många länder, så har vi inget liv och därmed inget behov av särartsmetaller. Det finns särartsmetaller som går att utvinna ur LKAB:s slagghögar eller i äldre datorer och mobiltelefoner utan att man behöver öppna en enda ny gruva i landet. Min förhoppning är att näringsminister Karl-Petter Torwaldsson hittar en ny förälskelse som inte skadar vår miljö för all framtid.


Willy Neumann är medlem i Vänsterpartiet Jönköping.

  • Gruvbrytning
  • gruvindustrin

Opinion