Opinion

DEBATT INFÖR V-KONGRESSEN

Den personliga assistenten måste släppas ut ur statarlängan och in i det moderna Sverige

”Om denna livsviktiga bransch ska kunna rekrytera engagerad och kompetent personal så måste villkoren för assistenterna bli samma som för resten av den svenska arbetsmarknaden”, skriver debattörerna. Foto: Gorm Kallestad/TT.

Det är dags att släppa in de upp emot 100 000 arbetarna inom personlig assistans i det moderna Sverige. Även de ska omfattas av Las, menar debattörerna.

Opinion

Av alla lagar i Sverige finns det två stycken vi kan vara extra stolta över. Las, som garanterar vissa rättigheter för anställda, och LSS, som ska garantera frihet och trygghet för personer med funktionsvariation. Tyvärr har dessa två lagar svårt att existera i samma rum. Detta eftersom rätten till assistans bygger på ”Lagen om husligt arbete”. Denna lag, som från början var tänkt för hembiträden och barnflickor, ger ett sämre anställningsskydd än Las. Vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att denna relik till lag är efterföljaren till ”Tjänstehjonstadgan”, en lag som till exempel tillät misshandel av drängar och pigor fram till 1920.

Vissa delar av Las, Lagen om anställningsskydd, kan förhandlas bort i kollektivavtal.
Men det finns en hård kärna i lagen som aldrig kan förhandlas bort, grundbulten i svensk arbetsrätt, det är ”uppsägning utan saklig grund”. Det är den som gör att vi vågar ta en konflikt med vår arbetsgivare. Det är den som gör att vi, som har turen att ha en fast anställning, kan somna på kvällen tryggt förvissade om att vi har ett jobb att gå till imorgon.

Den här tryggheten är även något som garanteras av FN-organet ILO:s konvention nummer 158, en konvention som Sverige ratificerat.
Men, det här gäller inte för personliga assistenter.
Eftersom LSS-arbetarna i grunden i stället regleras av ”Lag om husligt arbete” så kan de bli uppsagda utan saklig grund. Sveriges elfte vanligaste yrke är alltså ett undantag från en FN-konvention!

De fem borgerliga partierna har kommit överens om att Las ska ”moderniseras”, svensk arbetsmarknad ska tillbaka till artonhundratalet

De fem borgerliga partierna har kommit överens om att Las ska ”moderniseras”, svensk arbetsmarknad ska tillbaka till artonhundratalet. Detta är det upp till oss att stoppa i kommande valrörelse. Men vi i Kommunalvänstern nöjer oss inte med det, vi menar dessutom att det är dags att de upp emot 100 000 arbetarna inom personlig assistans ska släppas in i det moderna Sverige, att även de ska omfattas av Las. <
Om denna livsviktiga bransch ska kunna rekrytera engagerad och kompetent personal så måste villkoren för assistenterna bli samma som för resten av den svenska arbetsmarknaden.
Vi skulle till och med vilja sträcka oss så långt som att säga att assistenternas dåliga villkor är ett hot mot de funktionsvarierades rätt till ett självständigt värdigt liv.

  • LAS
  • LSS

Opinion