Rörelsen

Det är dags att totalrenovera Sverige

Undertecknarna av motionen Totalrenovera Sverige före­slår stora satsningar på välfärd, jobb och omställning inför Vänsterpartiets kongress. Foto: Fredrik Sandberg/TT.

Pandemin har avslöjat sprickorna i välfärden, extremvädret klimatnödlägets allvar och mass­­arbets­lösheten marknadens miss­­lyckande. Det är uppen­bart att Sverige är i behov av stora offentliga sam­hälls­investeringar. Låt oss ta den historiska möjlig­heten på V-kongressen i februari och total­renovera Sverige.

Rörelsen

Under lång tid har finansminister efter finansminister stått i tv-studior och pratat om Sveriges goda finanser och sunda ekonomi. Man har ofta jämfört statens ekonomi med en lada som har kunnat fyllas inför sämre tider. Men för vanligt folk har den goda ekonomin inte märkts. När ”ladan” har fyllts har välfärden gått på knäna, kön till Arbetsförmedlingen blivit längre och bostadsbristen förvärrats. Alltför många har fått känna på revorna i sjukförsäkringen och pensionssystemet. Det finns många som börjar misstro politikens möjligheter att förändra och förbättra. Det är nu som Vänsterpartiet behöver vara den historiska kraft som visar att det finns ett hoppfullt alternativ som skulle göra verklig skillnad för såväl människor som natur. Men då måste vi våga bryta upp dörren till ladorna och börja investera i framtiden. Åtstramningspolitiken gör oss fattigare medan vi blir rikare av att skapa offentliga jobb och investera i vindkraft, bostäder och skolor.

Vad är det som håller tillbaka investeringar i det gemensamma och som hotar den nödvändiga gröna omställningen? Det är dels en skattepolitik som riggats för att gynna samhällets rikaste, men även ett riggat regelverk för statens finanser. Att skattesystemet ska användas för att göra Sverige mer jämlikt och jämställt är en självklarhet, men för att få ihop tillräckligt med resurser tillräckligt snabbt behöver vi även ta itu med regelverket.

Regelverket utformades under 90-talskrisen för att strama åt statens utgifter, men sedan dess har Sverige byggt upp en av Europas starkaste offentliga finanser med historiskt låg skuld. Men kvar är den nyliberala tvångströjan som hindrar nödvändiga samhällsinvesteringar. Att regelverket måste förändras i grunden för att bygga Sverige starkt har förts fram av bland annat LO. Så sent som i november beslutade en enhällig LO-kongress att verka för ett nytt finanspolitiskt ramverk där statens finanser ska användas för att skapa full sysselsättning, kraftigt utökad välfärd och den nödvändiga gröna omställningen. Vi är överens med LO. Det åtstramande regelverket måste bort.

Vårt förslag till den kommande kongressen är att Vänsterpartiet ska ta fram ett ambitiöst investeringsprogram, en green new deal, som bygger på en ny expansiv politik. Ett investeringsprogram som frigör de resurser som behövs för att nå Sveriges klimatmål i tid men som också rustar välfärden starkare och för oss närmare vårt långsiktiga mål om schyssta och meningsfulla jobb åt alla. Det är investeringar som inte längre kan vänta.

En röst på vårt förslag, som går under namnet Totalrenovera Sverige (A29), är inte bara en röst för en historiskt nödvändig satsning på klimatet, välfärden och jobben – det är även röst för att återuppliva tilltron till politikens kraft.


Håkan Eriksson, distriktsordf. V Göteborg
Marcus Wallin, ordf. V Alingsås
Lola Bodin, ordf. V Birka Vasa
Laila Fast, ordf. V Eslöv
Niklas Vanhainen, styrelseledamot V Hammarby Skarpnäck
Ann-Marie Strömberg, ordf. V Hägersten
Monica Santa Cruz, ordf. V Kungsholmen
Steingrimur Jonsson, ordf. V Lund
Lina El Yafi, ordf. Sekovänstern
Ann Mari Engel, styrelseledamot V Vita Bergen
Kristian Rappner, ordf. V Växjö
Jan-Olof Jansson, ordf. V Åre

  • v-kongress
  • välfärd
  • välfärden

Opinion