Opinion

Det är viktigare än någonsin att EU-kritiken kommer från vänster

”Peka på att ett annat samhälle är möjligt om vi tar makten tillbaka från byråkratin.”, skriver Luisa Moncada Escobar. Foto: Darko Vojinovic/AP/TT.

Vänstern måste profilera sig som de riktiga EU-motståndarna i den kommande kampanjen inför EU-parlamentsvalet, det menar Luisa Moncada Escobar, förbundssekreterare i Ung Vänster.

Opinion

Den 26 maj är det val i Sverige till Europaparlamentet. Europeiska unionen flyttar makt över från folket till tjänstemän i Bryssel och Europas överklass, där mellanstatliga överenskommelser på område efter område ersätts med överstatliga. EU:s fördrag kan sammanfattas med att de alltid kommer prioritera marknadens intressen över allt annat. Det ser vi genom att det centrala för hela EU är de så kallade fyra rättigheterna – fri marknad för varor, tjänster, arbete och kapital. Detta är i grunden en liberal ordning som innebär att EU alltid kommer sätta den inre marknaden framför till exempel arbetsrätt, miljöhänsyn och global rättvisa.

Det är lätt att tro att EU är ett steg mot världsmedborgarskap och en motpol till den ökande nationalismen. Men i själva verket bevarar man de värsta sidorna av nationalstaten – imperialismen, stödet till storföretagen och en politikerelit långt från vanligt folk – och rensar bort alla spår av demokrati.

Framtiden får inte stå mellan Sverigedemokraternas rasistiska utopi och liberalernas imperialistiska union

Framtiden får inte stå mellan Sverigedemokraternas rasistiska utopi och liberalernas imperialistiska union. Vår politiska kamp handlar inte om att få så många röster som möjligt val efter val. Vänsterns politiska kamp har och ska alltid vara att från grunden ändra den odemokratiska uppdelningen av makten. Detta gör vi inte genom att dämpa vår EU-kritik, utan tvärt om. Vi jobbar med att få fler människor att se EU för vad det är. Vi måste ställa vår samhällsvision mot alla andras. Vårt mål är ett klasslöst samhälle fritt från alla förtryck. Det gör vi genom att kämpa tillsammans.

Det mest effektiva sättet att arbeta mot rasisterna i den kommande EU-valrörelsen är att profilera vänstern som de riktiga EU-motståndarna. Att helt enkelt komma ut med våra egna frågor och fånga upp människors missnöje med EU:s makt och peka på att ett annat samhälle är möjligt om vi tar makten tillbaka från byråkratin. Rasistiska grupper lever på att vänstern för en defensiv politik. Det är tydligt att när man lämnar walkover till rasisterna så tjänar de på det. Det är viktigare än någonsin EU-kritiken kommer från vänster.

 

_____________________________________

Prova Flamman!

Nu kan du få Flamman i en månad helt gratis. Följ länken för mer information.

  • EU
  • EU-debatt
  • EU-motstånd
  • Luisa Moncada Escobar
  • vänstern

Opinion