Nyheter

”Det finns fortfarande de som tycker om oss”

Socialism var ett ord som användes ofta från talarstolen där det också luftades oro över att det röda perspektivet skulle tonas ner i strävandet efter att bli ett miljöparti. Foto: Kaj Raving.

I helgen höll danska Socialistisk Folkeparti kongress. Flamman var på plats och betraktade ett skadeskjutet vänsterparti som vill bli grönt.

Nyheter

I början av 2014 lämnade Socialistik Folkeparti (SF) samarbetet med Socialdemokraterna och därmed den danska regeringen. Partiet befann då sig i princip i fritt fall efter en rad kompromisser som ledde till stora sprickor i partiet. Konflikter fanns såväl inom riksdagsgruppen som mellan riksdagsgruppen och partiledningen. Kritiken från medlemmarna blev allt skarpare och medlemsflykten var omfattande.
Partiet fick se sitt röstetal mer än halveras i valet 2015 då högern tog makten. Sedan dess står partiet och stampar i opinionen och har fortsatt blöda medlemmar. SF utmanas även från vänster av Enhedslistan, men flera företrädare nämner snarare det nya partiet Alternativet som det stora hotet. Partiet för nu en kamp för att visa att man över huvud taget har ett existensberättigande.

Dåligt självförtroende

Mot bakgrund av detta är det inte så konstigt att det är ett parti med tydligt dåligt självförtroende som samlades till kongress i helgen. Det var talande att en av delegaterna i sitt inlägg påminde församlingen om att ”det finns fortfarande de som tycker om oss”.
Flera delegater vittnade om att detta var den första kongress då man på riktigt kunde prata om de stora sår som skapats i partiet. Många riktade nu också kritik mot ledningens slutenhet och åtskilliga använde sin tid i talarstolen till propagera för att man skulle fokusera mindre på makten och mer på aktivism. Nu måste man bygga partiet från grunden igen sades det.
Trots läget var stämningen god och några stora konflikter märktes inte. Många talade om att lämna det gamla bakom sig för att istället se framåt och partiledningen gjorde sitt bästa för att det skulle bli verklighet.
Till festen var den före detta och mycket populära partiledaren Villy Søvndal inbjuden som hemlig gäst. Han fick hastigt lämna politiken på grund av hälsoproblem för några år sedan och gjorde nu sitt första politiska framträdande sedan dess. Han mottogs som en rockstjärna och ägnade stor del av sitt tal åt att gjuta mod i åhörarna. ”De som räknar ut oss har fel” slog han fast under jubel och applåder.

Ett miljöparti

SF tycks trots allt ha bestämt se för att se framåt och i det ingår en tydlig ambition att etablera sig som Danmarks miljöparti. Partiet är medlem i EU-gruppen European Greens, där svenska miljöpartiet befinner sig, istället för i Vänsterpartiets grupp GUE-NGL. Den internationella gästlistan dominerades också av gröna partier, snarare än vänsterpartier.
SF är dock tydligt vänster i många frågor. Socialism var ett ord som användes ofta från talarstolen där det också luftades oro över att det röda perspektivet skulle tonas ner i strävandet efter att bli ett miljöparti. Kanske just därför var partiledaren Pia Olsen Dhyr tydligt ideologisk i sitt huvudtal där hon med avstamp i Panamaskandalen svingade vilt mot överklass och banker.
Föga oväntat kom även en stor del av debatten att handla om invandring och integration. Partiet har gjort sig känt för en hållning i flyktingfrågan som går stick i stäv med den övriga nordiska vänsterns hållning. Partiets linje motsvarar snarare den som svenska socialdemokrater, eller i vissa stycken kanske till och med moderaterna, nu förespråkar.

  • Danmark
  • Socialistisk Folkeparti

Nytt