Opinion

Det går att vara för ett utträde och driva vänsterpolitik i EU samtidigt

Ida Legnemark från Vänsterpartiet Borås. Foto: Vänsterpartiet Borås/TT

Ida Legnemark från Vänsterpartiet Borås skriver om EU-debatten och det feministiska perspektivet i valplattformen.

Opinion

Just nu debatteras Vänsterpartiets EU-kritik livligt både i debattartiklar och på partimöten. Det är en viktig debatt, även om den sannolikt hade tjänat på att föras inför en kongress där partiprogrammet och partiets syn på utträdeskravet faktiskt är uppe för beslut, snarare än inför ett val till Europaparlamentet. Oavsett vilken åsikt vi har i frågan bör vi dock akta oss för att påskina att det inte är möjligt att vara för ett utträde ur EU och samtidigt, så länge Sverige är medlem, bedriva en aktiv vänsterpolitik i EU-parlamentet. Det om något borde vi ha lärt oss av över tjugo års medlemskap i EU.

Självklart har Vänsterpartiets motståndare använt det som ett argument emot oss – men vi har visat att vi, inte trots utan snarare tack vare vårt EU-motstånd varit en välbehövlig kritisk röst i EU-parlamentet. Att våra motståndare gärna glömmer bort det är begripligt, men vi ska inte själva osynliggöra våra framgångar. Tvärtom. Låt oss lyfta fram dem. Det finns ett område där detta blir extra tydligt. Feministerna i Vänsterpartiet har utmanat det europeiska patriarkatet som inget annat svenskt parti.

Vänsterpartiet är Sveriges första och största feministiska parti. Det ska märkas när vi bedriver valrörelse

Den feministiska kampen är en kamp som Vänsterpartiet har drivit med framgång i EU-parlamentet. Många minns säkert Marianne Erikssons ihärdiga arbete för att exportera den svenska sexköpslagen och ifrågasätta den i många europeiska länder liberala synen på prostitution. Vi kommer med stolthet ihåg hur Eva-Britt Svensson ledde Utskottet för kvinnors rättigheter och kvinnor och män där hon visade att våld mot kvinnor är en politisk fråga som måste tas på allvar. Det är också ett arbete som Malin Björk har fortsatt genom att förena parlamentarism med aktivism, bland annat när det gäller aborträtten. Den som är det minsta intresserad av feminism vet att det är Vänsterpartiet som är den feministiska rösten bland svenska partier i EU.

I partistyrelsens förslag till valplattform finns också det feministiska perspektivet med, särskilt tydligt i stycket ”Vänstern försvarar kvinnors rättigheter”. Självklart ska EU-konferensen behålla detta i valplattformen. Kom bara ihåg att om det finns kvar så förpliktigar det. Vänsterpartiet är Sveriges första och största feministiska parti. Det ska märkas när vi bedriver valrörelse. Sexuellt våld, inskränkningar i reproduktiva rättigheter och ojämlika ekonomiska villkor är brännheta frågor i Sverige likväl som i övriga Europa. Låt oss vara partiet som fortsätter att, inte bara ta kampen mot sexism och kvinnohat, utan också vara partiet som vinner den.

  • EU
  • feminism
  • vänsterpartiet

Opinion