Nyheter

PODD

Det kinesiska tecknet för möjlighet – Kris och handling

Illustration: Elin Morén

Vad är en kris och hur hänger kriser samman?

Nyheter

Detta avsnitt utforskar hur begreppet kris och kriserna i vår tid ter sig. Fronesis kom 2016 ut med ett temanummer om kris och redaktören Johan Örestig intervjuas. Dessutom intervjuas ekonomihistorikern Rasmus Fleischer om kritisk värdeteori vars tes är att kapitalismen är i slutskedet och går mot oundviklig kollaps.

Bakom podden ligger tidningen Flamman, tidskriften Fronesis och Centrum för Marxistiska Samhällsstudier.

Programleder gör Hannah Ohlén JärvinenSam Carlshamre och Hanna Cederin.

Musik: Mattias Alkberg BD
Illustration: Elin Morén
Ansvarig utgivare: Tor Gasslander

  • CMS
  • Flamman
  • Fronesis
  • Kris
  • podd

Nytt