Inrikes

Pressombudsmannen hanterar 25 anklagelser efter #metoo

”Det måste finnas viss tröghet i systemet”

Ola Sigvardsson är trygg i att det pressetiska systemet fungerar och har kraft att ge orättvist drabbade upprättelse.

#MeToo-granskningarna har skakat om det svenska mediesystemet, och efter ett uppmärksammat självmord går vågorna återigen höga i debatten. Men Allmänhetens Pressombudsman (PO) menar att det pressetiska systemet är mer funktionellt än någonsin.

Inrikes

Under hösten och vintern förra året pekades en rad män ut för våldtäkter, trakasserier och sexuella övergrepp under hashtaggen #MeToo.
Utpekandena ledde till att flera tunga medieprofiler fick sluta sina jobb, och flera av de utpekade männen menade efter anklagelserna att de planerade anmälningar både mot de personer som pekat ut dem och medier som publicerat uppgifterna.
I februari dömdes en kvinna för förtal efter att ha pekat ut en man i en av #MeToo-rörelsens slutna Facebookgrupper. Straffet blev lägsta möjliga dagsböter.
På det bildliga bordet framför Allmänhetens Pressombudsman Ola Sigvardsson ligger i dag ungefär 25 fall med direkt koppling till #MeToo.
– Vi får in mellan 500 och 600 anmälningar på ett år. Så det är en liten del av det totala. Å andra sidan är det ovanligt att vi så många på ett och samma anmälningsområde, så att säga, berättar han för Flamman.
Flera av anmälningarna kommer från samma person, men är riktade mot olika mediers publiceringar. PO är inte en juridisk instans, utan en del av det frivilliga pressetiska systemet. Att fällas av PO innebär egentligen bara att publicisten får göra ett slags offentlig avbön.

Rättslöshet och drevmentalitet

Flera debattörer, däribland Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg har hävdat att höstens utpekningar ledde till rättslöshet, drevmentalitet, och att medier åsidosatte sina vanliga riktlinjer och gjorde oförsvarliga publiceringar.
Sedan Benny Fredriksson, tidigare chef på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm tagit livet av sig har ett flertal debattörer dessutom spekulerat i om dödsfallet kan förklaras med att han under förra året pekades ut som chef över en institution med stora problem med sexism och maktmissbruk. Diskussionen om #MeToo har efter det, åtminstone delvis, svängt.
Men Ola Sigvardsson menar att den dagsaktuella pressetiska debatten inte påverkar hans arbete – och inte heller ska göra det.
– Jag tror att det är bra att man inte låter de pressetiska övervägandena studsa fram och tillbaka mellan olika opinionsstormar. Det måste finnas en viss tröghet i systemet, annars skulle det vara omöjligt för en publicist att förutse vad en publicering får för konsekvenser.

Anmälningarna på ungefär samma nivå som tidigare

Det är mycket ovanligt att en åklagare väcker åtal för förtal, och någon stor ökning av antalet brottsanmälningar för förtal efter #MeToo har det heller inte blivit. Statistik från Polismyndigheten som Flamman har tagit del av visar att förtalsanmälningarna ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare, strax under tusen stycken per månad över hela landet.
Ola Sigvardsson är dock trygg i att det pressetiska systemet fungerar och har kraft att ge orättvist drabbade upprättelse. Digitaliseringen av mediebranschen innebär att PO:s klandringar når ut på bred front – och att det historiska systemet är historiskt välfungerande.
– Vi har nog mer genomslag än vi någonsin har haft tidigare, säger han.
– Vår verksamhet bygger på att man ger en enskild person upprättelse. Det är en verksamhet som har fungerat i hundra år.

 

_____________________________________

Prova Flamman gratis!

Just nu kan du få prova Flamman gratis i en månad. Följ länken för mer information.

  • #metoo
  • Allmänhetens Pressombudsman
  • PO

Inrikes