Ledare

Det våras för bostadspolitiken

”Att finansieringsfrågan och statens ansvar lyfts upp på dagordningen är välkommet – och fullständigt nödvändigt. Att bygga de 500 000 bostäder som enligt Boverket behövs fram till 2025 skulle annars kräva att hushållens och företagens skulder fortsätter öka ännu snabbare än de senaste åren”, skriver Per Björklund om S-förslagen för bostadspolitiken. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Socialdemokratins kris i opinionen och krisen på bostadsmarknaden skapar en öppning för nytänkande. Men inget kommer att hända om inte vänstern och folkrörelserna pressar på i bostadsfrågan.

Ledare

Växande bostadsköer, trångboddhet, otrygga boendeförhållanden, rekordmånga unga vuxna som bor hemma, skenande skuldsättning. Att ett omtag behövs i bostadspolitiken har varit plågsamt uppenbart i minst ett årtionde.

Våren 2017 föll poletten till slut ner hos Socialdemokraterna. En expertgrupp med personer från bland annat hyresgäströrelsen, allmännyttan och kommersiella fastighetsbolag tillsattes, med uppdrag att skissera en ny social bostadspolitik.

I morgon presenteras resultatet: en rapport med 15 konkreta förslag för att komma tillrätta med problemen på dagens bostadsmarknad. Det handlar om allt från att stärka bostadsbidraget till att införa subventionerat bosparande, statliga lån för bostadsbyggande och inrättandet av en statlig bostadsbank. Man vill också se en ny bostadssocial utredning liknande den som låg till grund för efterkrigstidens bostadspolitik. Bostadsförsörjningen, som med 90-talets systemskifte överlämnades till marknaden, ska åter bli ett av välfärdens ben.

Ansatsen att ta ett helhetsgrepp på ett välfärdsområde, analysera förutsättningarna och föreslå konkreta reformer känns som en frisk fläkt i dagens deprimerande politiska klimat. Kontrasten mot vårens ogenomtänkta och osammanhängande utspel i migrationspolitiken kunde inte vara större.

Ansatsen att ta ett helhetsgrepp på ett välfärdsområde, analysera förutsättningarna och föreslå konkreta reformer känns som en frisk fläkt i dagens deprimerande politiska klimat.

De flesta av rapportens förslag är också steg i rätt riktning. Att finansieringsfrågan och statens ansvar lyfts upp på dagordningen är välkommet – och fullständigt nödvändigt. Att bygga de 500 000 bostäder som enligt Boverket behövs fram till 2025 skulle annars kräva att hushållens och företagens skulder fortsätter öka ännu snabbare än de senaste åren.

Rapporten har sina begränsningar. Förslag för att bevara och stärka allmännyttan lyser med sin frånvaro, liksom en fördelningspolitisk analys av förslag som avdragsgillt bosparande eller startlån till förstagångsköpare. Det stora fokuset på det ägda boendet överlag förstärker bilden av att det är finjusteringar av dagens marknadsorienterade bostadspolitik som är målet, inte ett systemskifte.

Vi bör dock komma ihåg att det här inte är en radikal rapport skriven av några marginaliserade vänstersossar eller före detta LO-ekonomer, utan ett reformprogram framtaget på beställning av Socialdemokraternas ledning. Syftet är så klart att ta initiativet och påverka agendan inför de blocköverskridande samtal om bostadspolitiken som alla förväntar sig efter valet. Och trots sina brister visar rapporten att det finns en öppning för nytänkande – framtvingad av kombinationen av socialdemokratins kris i opinionen och krisen på bostadsmarknaden.

Det är naturligtvis tragiskt att det krävs ett år av svarta rubriker om fallande bostadspriser, tvärstopp på marknaden för dyra bostadsrätter och konkurser och krisstämning bland privata byggherrar för att politikerna ska vakna. Trångboddhet, bostadsbrist och otrygga boendeförhållanden är ju inte direkt nya problem.

Men vi som vill se en mer radikal bostadspolitik har inte råd att vara cyniska. De kommande årens beslut kan bli avgörande för politikens utformning under årtionden framöver. Därmed är det bara en sak som gäller: kavla upp ärmarna och öka trycket i bostadsfrågan.

  • #bopol
  • bostadsbrist
  • bostadsbyggande
  • bostadspolitik
  • Socialdemokraterna

Ledare