Ledare

Din klass ska inte synas i munnen

”Om föräldrarna är ekonomiskt utsatta och inte har kunnat prioritera munhälsan, så är det inte märkligt att barnen inte heller kan göra det”, skriver Zina Al-Dewany. Foto: FREDRIK SANDBERG/TT.

Tandvården borde vara gratis och betalas via skatte­sedeln. Zina Al-Dewany om att det inte ska kännas pinsamt att le bland människor.

Ledare

Vi vet att de ekonomiska klyftorna växer mer här i Sverige än i något annat OECD-land. Men att dåliga tänder återigen blivit en klassmarkör, påminner mer om bilden av fattigsverige på 1800-talet, än om ett europeiskt välfärdsland år 2018. Trots det har minst var femte svensk inte råd att gå till tandläkaren, så de låter helt enkelt bli. De som lider mest av dålig tandhälsa är arbetslösa, personer med sjuk- eller aktivitetsersättning och personer med låg utbildningsbakgrund.

1997 skrev den dåvarande statsministern Göran Persson i sin självbiografiska bok Den som är satt i skuld är icke fri: ”Jag är fast besluten att se till att vi aldrig kommer tillbaka till ett samhälle där tändernas status blir ett klassmärke igen.”  Två år senare avreglerade han tandvården och sedan dess har kostnaderna ökat kraftigt. Redan 2004 hade det hunnit bli dubbelt så dyrt att gå till tandläkaren som innan avregleringen.

I dag är det ännu dyrare med tandläkarbesök. Det finns ett högkostnadsskydd, men det gäller bara för kostnader över 3 000 kronor. Efter det ersätts bara hälften av kostnaden. Det är ett system som gör att tandvården tjänar mer på att laga tänder än att förebygga problem. Det är inte konstigt att så många inte har råd med tandläkaren. Men det är stort samhällsproblem, och en stor risk för folkhälsan.

Munhälsan är nämligen viktig för människors allmänna hälsotillstånd. Forskning har visat att det finns starka samband mellan dålig tandhälsa och hjärt-och kärlsjukdomar. Samma gäller kopplingen mellan dålig munhälsa och lunginflammation. Det finns även flera andra resultat som visar på kopplingen mellan sjukdom och tandhälsa, varav ett är enkelt: dålig munhälsa förkortar livet.

Var femte svensk har inte råd att gå till tandläkaren

Vuxnas tandhälsa påverkar även barn och unga. I Stockholm syns det tydligt där barnen med bäst tänder bor på Lidingö, där 67 procent av 19-åringarna har kariesfria tänder. I Rinkeby är motsvarande siffra knappt 40 procent. För om föräldrarna är ekonomiskt utsatta och inte har kunnat prioritera munhälsan, så är det inte märkligt att barnen inte heller gör det.

På partikongressen i helgen beslutade Vänsterpartiet att all tandvård ska ingå i det ordinarie högkostnadsskyddet för allmän sjukvård. Det skulle göra det billigare att gå till tandläkaren, men det kommer inte räcka. När så mycket av vår hälsa, både den psykiska och den fysiska är kopplad till våra tänder, så behöver vi en större reform. En som gör det enkelt och helt gratis att gå till tandläkaren. För vi kanske inte kommer åt klasskillnaderna med gratis tandvård, men i den värld vi eftersträvar ska i alla fall inte ditt leende kunna röja din ekonomiska bakgrund.

Håller du med? Skriv under Skiftets namninsamling för att tandvården ska ingå i sjukförsäkringen.

  • fri tandvård
  • klass
  • munhälsa
  • Sjukvårdsförsäkring
  • tandvård

Ledare