Ledare

Egoister vill bromsa bostadsbyggandet och skyller på mormor

Att få mormor att flytta från villan och låta barnfamiljen flytta in är inte den magiska lösning på bostadsbristen som högern menar. Lösningen är att det ska byggas mycket mer. Foto: JanErik Henriksson/TT.

Ska mormor kunna flytta från villan måste det byggas fler billiga hyresrätter. Allt annat är påhitt, menar Per Björklund.

Ledare

För ett par år sedan handlade bostadsdebatten om en sak: hur kan vi snabbt öka byggandet för att få till de 700 000 bostäder som enligt Boverket behövs till år 2025. Många förslag handlade om att ”underlätta byggande” genom att begränsa överklaganden eller luckra upp miljökrav och krav på miljö- och boendestandard.

Sedan höstens plötsliga prisras och tecken på en snabb inbromsning av bostadsbyggandet har debatten tagit en ny vändning. ”Sverige kommer inte kunna bygga bort bostadsbristen”, konstaterar Expressens ledarsida uppgivet (24/4, 2018). Nu krävs i stället ”tuffa beslut” för att öka rörligheten på bostadsmarknaden. Mormor måste flytta från villan om barnbarnen ska få sätta bo. Problemet är att många ”känner sig inlåsta” av den höga reavinstskatten på 22 procent för den som säljer sin bostad med vinst.

Påståendet att reavinstskatten skapar inlåsningseffekter på svensk bostadsmarknad har upprepats så många gånger att det av många uppfattas som en självklar sanning. Men i ett uppmärksammat inlägg på bloggen Ekonomistas (15/11, 2017) konstaterar ekonomiprofessor Daniel Waldenström att den uppfattningen saknar stöd. När OECD uppskattat rörligheten på bostadsmarknaden i medlemsländerna hamnar Sverige i topp – bara Island och Österrike har större rörlighet. Och trots att reavinstskatten höjts två gånger under 2000-talet har antalet flyttningar inom landet inte minskat. Sänkt reavinstskatt skulle troligen ha marginell effekt, samtidigt som det skulle bidra till att öka klyftor och ytterligare ”skifta skattebalansen från flyt (kapitalvinster) till flit (arbetsinkomster).”

Fler billiga hyresrätter gynnar inte bara ungdomar och långinkomsttagare – ska mormor lämna villan när underhållet blir för tungt måste hon också ha någonstans att bo

Att ökad rörlighet trots det lyfts fram som en magisk lösning på bostadsbristen har förmodligen en ganska enkel förklaring: efter höstens prisfall och rapporterna om fortsatt oro på bostadsmarknaden är det många som tjänar på att bostadsbyggandet tvärnitar. Minskat utbud är inget problem för de som redan är ”inne” på marknaden, tvärtom. Därför lär bostadsbyggandet inte heller bli en het valfråga så länge partiernas agendor styrs av röststarka medelklassväljare.

Men vill vi få bukt med trångboddhet och bostadsbrist måste vi fortsätta bygga. Inte bara i takt med befolkningsökningen utan snabbare för att kompensera alla förlorade år. Fler billiga hyresrätter gynnar inte bara ungdomar och långinkomsttagare – ska mormor lämna villan när underhållet blir för tungt måste hon också ha någonstans att bo.

Marknaden kommer dock inte självmant ställa om till att bygga bostäder som vanligt folk har råd med. Det krävs politiska krafttag med en kombination av statlig finansiering och krav på rimliga hyror och standard, inte som i dag gigantiska räntesubventioner till exklusiva lägenheter i Stockholms innerstad.

Att öka bostadsbyggandet och se till att det hålls uppe även under nästa lågkonjunktur är livsviktigt. Därför får vi inte lyssna på egoisterna som hävdar att bostadsbristen inte kan byggas bort.

_____________________________________

Prova Flamman gratis!

Just nu kan du få prova Flamman gratis i en månad. Följ länken för mer information.

  • #bopol
  • bostadsbyggande
  • bostadsmarknaden
  • flyttkedjor

Ledare