Nyheter

En enad fredsrörelse är mest framgångsrik

Hela 3 500 personer slöt upp under demonstrationen i Göteborg, skriver debattörerna. Foto: Jens Bornemann/TT.

Nyheter

Lördagen den 16 september, mitt under krigsmanövern Aurora 17, med trupp från flera Natoländer som USA, Tyskland och Frankrike, genomfördes i Göteborg en demonstration mot den mycket omfattande Aurora 17. Hela 3 500 personer slöt upp under samlingen trots störtregn. Detta innebär att vår manifestation hitintills varit den största demonstrationen mot Nato, Värdlandsavtalet och kärnvapen på svensk mark, under den pågående krigsmanövern.

Demonstrationen var ett resultat av ett brett förberedelsearbete, som under flera månader omfattade 34 olika organisationer. Bland de deltagande organisationerna fanns politiska partier, ungdomsförbund, exilorganisationer, solidaritets- och miljöorganisationer men även idrottsföreningar. Bredden syntes bland talarna på Gustav Adolfs torg och Götaplatsen, där såväl Stig Henriksson (V), Gudrun Schyman och Soraya Post (FI) som Robert Mathiasson (K) deltog. Valter Mutt (MP) skulle också ha talat men blev sjuk. Dessutom lyftes manifestationen av artister, musiker och en stor, för just det här tillfället, samlad kör.

Alla de människor som deltog i demonstrationen utgör nu en grund för att bygga en bred och slagkraftig fredsrörelse på. En rörelse som är så väsentlig inte minst i den tid vi lever i nu. Det var därför med viss förvåning vi tog del av det som sades under TV-programmet Aktuellt måndagen den 18 september, där partiledarna Annie Lööf (C) och Jonas Sjöstedt (V) debatterade krigsmanövern Aurora 17. Jonas Sjöstedt hävdade att det hade varit bra om inte Kommunistiska partiet och Revolutionär kommunistisk ungdom hade varit med som arrangörer.

Även regeringen och Försvarsmakten har angripit oss, liksom enskilda personer inom försvarsindustrin och militären

Nätverket samlades trots olikheter hos de medverkande organisationerna under tre paroller för fred, nämligen: Nato ut ur Sverige. Inga kärnvapen på svensk mark. Riv upp Värdlandsavtalet. Dessa tre paroller manifesterar vad vi alla var där för. Det var under dessa paroller vi lyckades mobilisera en bred rörelse och genomföra en fantastisk manifestation genom ett gott samarbete. Därför är det trist när detta nätverk med en sådan bredd blir ifrågasatta och inte får det erkännande i arbetet för fred och nedrustning som vi gemensamt arbetat för genom förberedelser och förverkligandet av demonstrationen den 16 september.

Det är inte första gången i historien försöken att bygga en bred fredsrörelse angrips. Vi som planerade demonstrationen, har under arbetet med att föra fredsmanifestationen i hamn, noterat samma inställning på ledarsidor, såväl i DN som GP. Även regeringen och Försvarsmakten har angripit oss, liksom enskilda personer inom försvarsindustrin och militären, som försökt sabotera vår swish-insamling, som var till för att täcka kostnaderna för demonstrationen.
Vid alla dessa tillfällen har det i nätverket rått stor samsyn om att arbeta vidare för att behålla enigheten. Som fredskämpar kommer vi även i fortsättningen att arbeta för största möjliga enhet. Och i det arbetet är vi öppna för alla andra som också är för fred.

 

Gudrun Tiberg (Feministiskt Initiativ)
Johannes Kvarnström (Spårvägare mot Nato)
Pia Jacobsen (Vänsterpartiet)
Bengt Frejd (Proletären FF)
Jens Halldin (Kommunistiska Partiet)

  • Aurora 17
  • NATO

Nytt