Opinion

En höjning av garantipensionen räcker inte – hela systemet måste reformeras

Det orange kuvertet innehåller inga glada besked för många som nu närmar sig pensionsåldern. Foto: Janerik Henriksson/TT.

”Tantpatrullen” tycker inte att Vänsterpartiets förslag på pensionsreformer går tillräckligt långt.

Opinion

Vänsterpartiet har presenterat sina åtta viktigaste punkter för ekonomisk jämlikhet i en tid när skattesystemet omfördelar från fattig till rik istället för tvärt om. Den första punkten i planen handlar om en höjning av garantipensionen med 1 000 kronor månaden till maximalt 9 400 kronor i månaden, vilket i sig är bra. Men vad vi i Tantpatrullen reagerat på är att Vänsterpartiet i sitt utspel inte alls berör de sjunkande inkomstpensionerna.

Den så kallade garantipensionen är egentligen ingen pension, utan ett ekonomiskt grundskydd för den som har låg eller ingen inkomstpension alls. En form av försörjningsstöd, alltså. Den kan fås delvis eller helt från 65 års ålder som tillägg till en låg eller obefintlig pension och för att få maxbeloppet måste du ha bott i landet i 40 år. Har du bott i Sverige i 20 år så får du halva beloppet och så vidare. Det är bra och viktigt att höja detta belopp eftersom fler och fler pensionärer, främst kvinnor, i dag lever i fattigdom.
”När du blir gammal ska du veta att nivån på din pension blir värdig och täcker dina grundläggande behov…” är en av Vänsterpartiets motiveringar för höjningen av garantipensionen. Men för hundratusentals pensionärer med tjänstepension är det inte alls säkert att nivån blir värdig heller.
Allt fler pensionärer upptäcker att de trots ett långt yrkesliv får så låg pension att de tangerar EU:s fattigdomsgräns. Framför allt drabbar det kvinnor och ofta ha de jobbat i den offentliga sektorn.
Tjänstepensionens finansiering ligger i ett slutet pensionssystem utom räckhåll för demokratiska beslut i riksdagen. Den vårdas och värnas istället av pensionsgruppen där Vänsterpartiet inte är representerat.

Garantipensionen är alltså ett bidragssystem som finansieras över stadsbudgeten vilket innebär att riksdagen kan fatta beslut om att höja den. Men det påverkar ju inte nivån på inkomstpensionen som enligt alla beräkningar kommer att fortsätta att sjunka om vi inte får ett nytt pensionssystem. Garantipensionen hjälper de som av olika anledningar inte har kunnat arbeta eller arbetat ganska litet och den kan täcka upp för ett dåligt pensionssystem.

Fler och fler, främst kvinnor, kommer att bli fattigpensionärer och kommer därför att behöva mer och mer ekonomiskt stöd i form av garantipension och bostadstillägg. Trots att de har jobbat ett helt yrkesliv. Så vår uppmaning till Vänsterpartiet är att på allvar ta tag i pensionsfrågan och driva kravet på ett nytt pensionssystem både i och utanför riksdagen. Att aktivt arbeta för en pension det går att leva på efter ett långt yrkesliv – även om du varit lågavlönad kvinna i offentlig sektor.

  • garantipensionen
  • orange kuvertet
  • pensionssystemet
  • vänsterpartiet

Opinion