Nyheter

Framtidsdebatt

En jämlik ekonomi inom planetens gränser

"Vi måste återreglera kapitalet, för en robust ekonomi och civilisationens överlevnad", skriver Emma Wallrup. Foto: Denny Lorentzen.

Debatten om framtidens arbetsmarknad fortsätter. Partistyrelseledamoten Emma Wallrup (V) svarar Göran Ekblad om den reproduktiva ekonomin.

Nyheter

Göran Ekblad tar upp en viktig frågeställning om en ”reproduktiv ekonomi” (Flamman nr. 35). Det är en bra idé att tänka igenom vår kritik och lösningar på det ekonomiska systemet, före valets alla debatter. Ju mer genomtänkt vår karta är, desto större övertag har vi i debatterna.
Jag håller med om att en reproduktionsekonomi är en bra beskrivning på vad som behöver ersätta produktionsekonomin. Vi ser hur överexploatering driver oss mot en irreversibel klimatförändring om vi inte styr om båten. Vi ser hur livskvaliteten för arbetare försvunnit i vinstjakten åt de besuttna, i verksamhet efter verksamhet. Det är smärtsamt att se nu hur de ökade klyftorna påverkar människor både i Sverige och ännu värre i många länder i Europa. Det bidrar också till ökad onödig statuskonsumtion. Minskade klyftor minskar i stället sådana behov. Finansbubblorna kommer brisera igen och före det fler väderkatastrofer som är mycket kostsamma och skapar mycket lidande. Den globaliserade marknadsekonomin ställer till stora problem.

Vi behöver börja bygga en solid ekonomi i stället för att fortsätta med innehållslösa bubbel-ekonomier. De gamla 70- och 80-tals ekonomerna sa att det ska vara lite extra fett i budgeten. Det har lett till stora problem när man under de senaste 30 åren gått ifrån detta. Det är märkbart hur tufft det har blivit när alla marginaler bantas till bristningsgränsen och vi behöver nu goda marginaler igen för både människa och planet.
Vänsterpartiet har tagit fram ett bra ekonomiskt-ekologiskt program som kan användas för att bygga en robust jämlik ekonomi inom planetens gränser. En strategi för att också möta de problem som nyliberalismen orsakat, en briserande bomb skulle jag vilja kalla det.

Vi måste återreglera kapitalet, för en robust ekonomi och civilisationens överlevnad. Det finns mellan 10-20 kulturer som gått under av överexploatering och girighet som ej reglerades i tid. Det är där mänskligheten hamnar när vi släpper loss den starka girighet som på savannen kanske inte var annat än ett skydd för att överleva i tider av resursbrist, om vi inte sätter ett tak för överexploatering, där det behövs.

Finansbubblorna kommer brisera igen

Vi kan möta nyliberalismens gigantiska klyftor med en politik som minskar klyftor, bygger välfärd och skapar full sysselsättning inom naturens gränser.
Samtidigt är det viktigt att arbeta mer effektivt mot målet att vi ska få en cirkulär kretsloppsekonomi och delningsekonomi för återvinning och resurseffektivitet. För att i högre grad samäga saker, så som bilpooler och andra gemensamma lösningar (en bil kan i dag stå still upp till 90 procent av sin livstid). Detta är helt i linje med en tanke på en reproduktiv ekonomi. En sådan produktionsmodell bidrar samtidigt till transporteffektivitet och färre godstransporter. När vi producerar produkter med lång hållbarhet och för återvinning. Regeringen har lagt ett betänkande om en strategi för cirkulär ekonomi. Detta är bra. Det saknas dock förslag som till exempel längre garantitider och fler pantsystem med mera.

Vi behöver mer transporteffektiva samhällen, ett verktyg för detta är ”Lokal ekonomiska analyser”, LEA. De har använts framförallt vad gäller lokal utveckling på landsbygden och är mätningar av alla pengar som går in och ut i lokalsamhället. När man kartlagt ekonomin och även andra tillgångar med så kallade resursanalyser, är det sedan möjligt att föreslå förstärkning av den lokala ekonomin för att pengarna ska stanna i bygden. Detta kan bidra till ökad självförsörjningsgrad och lokala jobb.
Det stärker också motståndskraften för kriser med mer lokal produktion. Ett viktigt steg bort från problemen med en globaliserad ekonomi. Vi kan samverka globalt vid behov, även om vi stärker den lokala ekonomin där det är möjligt.

Ytterligare viktig del för att komma till en ökad reproduktivitet är att också kartlägga våra ekosystem och se till att vi bygger upp ekosystemen samtidigt som vi brukar. Det är nödvändigt att jobba i nätverk kring dessa frågor och sträva efter en ökad närdemokrati. Det behövs fler strukturer som kan fånga upp behoven i samhället effektivt. Väderkatastroferna ökar liksom fler farliga förstärkningsmekanismer som metanavgång från tundran, men det går också fortare med omställningen än väntat i många länder. Vi måste nu skynda oss.
Därför måste vi lyfta klimatet i valet. Inte minst för att ge våra barn en framtid. Detta är några saker vi kan debattera i valrörelsen vad gäller hur vi närmar oss en jämlik och reproduktiv ekonomi!

 

 

Läs Göran Ekblads insändare här.

  • Ekonomi

Nytt